Kandidera: Styrelseledamot

Sök uppdrag som styrelseledamot för Södertörns högskolas studentkår 2022/23


Uppdraget i korthet

Med anledning av förändringar i styrelsen öppnar vi upp för fyllnadsval. Detta gör att mandatperioden för fyllnadsval sträcker sig från 2023-01-01 till och med 2023-06-30. Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av tre till nio ledamöter och för verksamhetsåret sex ledamöter (+ ordförande och vice ordförande) enligt årsmötesbeslut.

Om att vara styrelseledamot

Som styrelseledamot i SöderS styrelse är ditt främsta uppdrag att bidra till SöderS strategiska utveckling, genom att aktivt delta vid styrelsemötena. Styrelsen som grupp är ytterst ansvarig för personal- och arbetsmiljöfrågor, för organisationens ekonomi och för att verksamhetsplanen följs.

Utöver det har du stor frihet att vara med och forma ditt uppdrag som styrelseledamot. Har du exempelvis ett särskilt intresse för den sociala verksamheten och att det ska vara roligt att plugga på Södertörn? Eller brinner du lite extra för utbildningskvalitet och studenträtt? Eller vill du att det ska bli enklare och roligare att vara medlem i SöderS? Oavsett så kan styrelseuppdraget formas utifrån ditt engagemang och dina förutsättningar.

Att vara ledamot i SöderS styrelse är ett ideellt uppdrag.

Kvalifikationer

  • Bra på att arbeta tillsammans med andra
  • Har ett engagemang för studentkårens verksamhet
  • Tid att delta vid 3-6 möten per termin (ca två timmar långa, med något undantag)

Kandidera!

Om du är intresserad av uppdraget kan du kandidera på plats under årsmötet. Du kan också skicka in ett personligt brev till info@soders.nu senast den 21 november 2022 så skickas din kandidatur ut med övriga handlingar för årsmötet.

Kandidera: Vice ordförande