Kandidera: Valberedning

Bli en del av valberedningen för Södertörns högskolas studentkår verksamhetsåret 2022/23!

Ta chansen att få erfarenheten som valberedning för SöderS - Södertörns högskolas studentkår och få aktivitetspoäng, meriter på ditt CV och erfarenhet av rekrytering! Kandidera till uppdrag i valberedningen för verksamhetsåret.


Du behöver ingen förkunskap, men det är meriterande med utbildning inom rekrytering, tidigare erfarenhet av att agera valberedning och ett professionellt förhållningssätt. Beslut om valberedning bordlades från vårsammanträdet och sträcker sig till och med 30 juni 2023.

Valberedningens arbetsbeskrivning:

Valberedningens uppgift är att bereda val till styrelse och verksamhetsrevisor för årsmötet. Det åligger valberedningen att lägga förslag på ordförande, vice ordförande(n), antalet styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningen ska sprida information om uppdragens innebörd, ansvar och omfattning till kandidater och medlemmar. Valberedningen ska bestå av tre personer som inom sig utse en sammankallande.

I uppdraget kommer valberedningen att få stöd från SöderS kansli med marknadsföring och andra eventuella frågor längs vägen.

Kandidera!

Om du är intresserad av uppdraget kan du kandidera på plats under årsmötet. Du kan också skicka in ett personligt brev till info@soders.nu senast den 21 november 2022 så skickas din kandidatur ut med övriga handlingar för årsmötet.

Kandidera: Styrelseledamot