Rapporter
Här hittar du SöderS rapporter och undersökningar.

Rapport om distansstudier 2021

SöderS sammanställning av studentenkäten om distansstudier 2021.

SöderS studentinlaga

SöderS underlag till UKÄ:s granskning av Södertörns högskolas kvalitetsarbete.

Rapport om distansstudier 2020

SöderS sammanställning av studentenkäten om distansstudier 2020.

EduQ

Rapporter från SöderS utbildningsprogram EduQ 2018 och 2019.