Av studenter. För studenter.
SöderS grundar sitt arbete på en mängd olika dokument och riktlinjer antagna av våra medlemmarvid årsmöten och styrelsen. Här hittar du de mest väsentliga av dessa pusselbitar som bygger vår organisation.

Styrdokument

Stadgar

Stadgarna är SöderS övergripande ramverk och förklarar detaljerat organisationens syfte och verksamhet, hur den ska bedrivas och av vilka. 

Fondstadga

I SöderS fondstadga reglerar hur SöderS ska hantera sina fonder som organisationen, verksamheter och föreningar kan söka ekonomiskt stöd från för särskilda aktiviteter. Fondstadgan reviderades av årsmötet i december 2019.

Ett SöderS 2022/23

Ett SöderS innehåller verksamhetsårets verksamhetsplan, ekonomiska ramar, medlemsavgift och organisationsplan 2022/23. Dokumentet är fastställt av årsmötet den 23 maj 2022.

Policydokument och riktlinjer

Hör av dig till info@soders.nu om du vill ta del av SöderS olika policydokument och riktlinjer. 

Protokoll från SöderS årsmöte

Extrainsatt årsmöte den 8 februari 2022

Länk till protokoll

Vårsammanträdet den 23 maj 2022

Länk till protokoll

Rapporter

Historia