Av studenter. För studenter.
SöderS grundar sitt arbete på en mängd olika dokument och riktlinjer antagna av våra medlemmarvid årsmöten och styrelsen. Här hittar du de mest väsentliga av dessa pusselbitar som bygger vår organisation.

Följande hierarki gäller för SöderS styrdokument. Om några dokument motsäger varandra gäller det dokument som står högre upp i hierarkin. 

1. Stadgar (antas av årsmötet)
2. Fondstadga (antas av årsmötet)
3. Ekonomiska ramar (antas av årsmötet)
4. Verksamhetsplan (antas av årsmötet)
5. Policydokument (antas av styrelsen) 
6. Riktlinjer (antas av styrelsen) 

Stadgar

Stadgarna är SöderS övergripande ramverk och förklarar detaljerat organisationens syfte och verksamhet, hur den ska bedrivas och av vilka. 

Fondstadga

I SöderS fondstadga reglerar hur SöderS ska hantera sina fonder som organisationen, verksamheter och föreningar kan söka ekonomiskt stöd från för särskilda aktiviteter. Fondstadgan reviderades av årsmötet i december 2019.

Ekonomiska ramar 2020/21

De ekonomiska ramarna antas av årsmötet vid Vårsammanträdet och uppdateras vid behov på Höstsammanträdet. De ekonomiska ramarna är organisationens ramverk för budget under verksamhetsåret. 

Verksamhetsplan 2020/21

Verksamhetsplanen antas av årsmötet och innehåller de delar som Södertörns högskolas studenter vill att studentkåren ska fokusera på under verksamhetsåret.

Policydokument och riktlinjer

Hör av dig till om du vill ta del av SöderS olika policydokument och riktlinjer. 

Extrainsatt årsmöte den 8 februari 2022

Länk till protokoll

SöderS årsmöte 2022 Vårsammanträdet 

Länk till protokoll