Av studenter. För studenter.
SöderS grundar sitt arbete på en mängd olika dokument och riktlinjer antagna av våra medlemmarvid årsmöten och styrelsen. Här hittar du de mest väsentliga av dessa pusselbitar som bygger vår organisation.

Följande hierarki gäller för SöderS styrdokument. Om några dokument motsäger varandra gäller det dokument som står högre upp i hierarkin. 

1. Stadgar (antas av årsmötet)
2. Fondstadga (antas av årsmötet)
3. Ekonomiska ramar (antas av årsmötet)
4. Policydokument (antas av styrelsen) 
5. Riktlinjer (antas av styrelsen) 

Stadgar

Stadgarna är SöderS övergripande ramverk och förklarar detaljerat organisationens syfte och verksamhet, hur den ska bedrivas och av vilka. 

Verksamhetsplan 2020/21

Verksamhetsplanen antas av årsmötet och innehåller de delar som Södertörns högskolas studenter vill att studentkåren ska fokusera på under verksamhetsåret.

Ekonomiska ramar 2020/21

De ekonomiska ramarna antas av årsmötet vid Vårsammanträdet och är organisationens ramverk för budget under verksamhetsåret. 

Fondstadga

I SöderS fondstadga reglerar hur SöderS ska hantera sina fonder som organisationen, verksamheter och föreningar kan söka ekonomiskt stöd från för särskilda aktiviteter. Fondstadgan reviderades av årsmötet i december 2019.

Kommunikationsplattform

SöderS kommunikationsplattform är en riktlinje antagen av styrelsen och beskriver organisationens principer för kommunikation. Det är ett strategiskt verktyg vars främsta syfte är att se till att vår kommunikation är enhetlig så att mottagaren lätt känner igen vem som är avsändare.

Policydokument

effekt. - Policy och handbok för studentrepresentanter

synergi. - Policy och handbok för medlemsföreningar

Arbetsplats och arbetsmiljö

Etik- och miljöpolicy

Jämlikhetspolicy

Medlemspolicy

Policy för dataskydd

 

Organisationsplan

Organisationsplanen förklarar SöderS alla olika funktioner och sätter dem i sammanhang och relation till varandra och skapar en enhetlig organisation.