SöderS utmärkelse till en student som genom sitt engagemang inspirerat andra till att verka för ett levande campus.
SöderS utmärkelse till en ny förening som verkligen utmärkt sig under året.
SöderS utmärkelse till en etablerad förening som utmärkt sig under året.
SöderS pedagogiska utmärkelse till Södertörns högskolas bästa lärare.

Carter Cadim

Terminens eldsjäl H22

För ett engagemang utöver det vanliga, ett stort hjärta för högskolans studenter och ett starkt rättspatos har Carter Cadim genomfört sitt upp- drag som studentrepresentant i disciplinnämnden med bravur.

Carter har bidragit med ett värdefullt studentperspektiv under nämndens sammanträden som satt avtryck hos såväl studentkåren som högskolan. Carter är en företrädare att räkna med och har genom sitt uppdrag visat att med öppenhet och kunskap kommer vi långt - och med samarbete och dialog kommer vi längre.

Eva Lopes

Terminens eldsjäl H22

För ett engagemang utöver det vanliga, ett stort hjärta för högskolans studenter och ett starkt engagemang för rättvisefrågor har Eva Lopes genomfört sitt uppdrag som studentrepresentant i Arbetsgruppen för jämställdhetsintegrering (JiHU) med bravur.

Eva har bidragit med ett värdefullt studentperspektiv som direkt har på- verkat studentkåren, högskolan och våra studenter. Genom sitt arbete och engagemang har Eva synliggjort våra utvecklingsbehov - och kon- stant varit en del av lösningen.

Mikael Ström

Guldgripen 2021

"Guldgripen 2021 tilldelas en lärare som har en oerhörd pedagogisk förmåga, stort engagemang och en genuin vilja att varje student ska lyckas och nå sin fulla potential. Guldgripen 2021 tilldelas en lärare som har stor ämneskunskap, får det som är komplicerat att bli begripligt och skapar uppriktigt engagemang hos framtidens poliser. Guldgripen 2021 tilldelas en lärare som tar sig an uppgiften med både humor och allvar och är ett föredöme för såväl oss studenter som lärare."

Nina Springer

Guldgripen 2020

"Årets Guldgrip tilldelas en lärare som på ett föredömligt sätt mött utmaningarna med den digitala undervisningen, och därigenom också kunnat hitta flera styrkor. SöderS utmärkelse till högskolans bästa lärare 2020 tilldelas en person som bedriver en undervisning som är tydlig och där studenterna engageras. Nya och innovativa undervisningsformer och pedagogiska knep har prövats och löpande utvärderas tillsammans med studenterna.

Vi är övertygade om att det är just i dialogen mellan lärare, med deras pedagogiska kompetens och studenterna med sin erfarenhet som undervisningen utvecklas på bästa sätt. Årets Guldgrip tilldelas Nina Springer som varit ett föredöme i det arbetet."