Våra utmärkelser.
SöderS delar årligen ut fyra olika utmärkelser till studenter, lärare och föreningar som utmärkt sig under årets gång. Nedan kan du se vilka som tidigare tagit hem diplomen.

Terminens eldsjäl

tidigare: terminens sliträv

Hösten 2020
Nathan Solomon

Hösten 2019
Philip Heie

Våren 2019
Amed Medhanie

Hösten 2018
Charlotte Colliander

Våren 2018
Oktay C Ikiz

Hösten 2017
Isabelle Holmquist

Våren 2017
Lovisa Lundh

Hösten 2016
Alexander Sehlberg

Våren 2016
Veronica Sjöberg

Hösten 2015
Robert Nilsson

Våren 2015
SöderS Pub

Hösten 2014
Axel Bergman

Våren 2014
Rebecca Hanestad & Jennifer Johansson

Hösten 2012
Jamil Levgran & Abraham Kuyumcouglu

Våren 2011
Tim Danielsson

Årets förening

2020
Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE)

2019
Personalvetarföreningen Södertörn (PerS)

2018
Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE)

2017
Personalvetarföreningen Södertörn (PerS)

2016
Turister Utan Gränser (TUG)

2015
Erasmus Student Network Södertörn (ESN)

2014
Turister Utan Gränser (TUG)

2013
Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening (SMUF)

Årets stjärnskott

tidigare: årets rookie

2020
ReKo - Retorikkunsultföreningen

2019
LvL - Södertörns högskolas spelförening

2017
Föreningen för Europavetare och Europeiska Relationer (FEVER)

2016
Polisstudenternas Vänner Stockholm

2015
Södetörns Medietekniska Förening (SMF)

2014
Södertörns Feministiska Forum (Söder Fem)

Guldgripen

Södertörns högskolas bästa lärare

2020
Nina Springer, journalistik

2019
Ola Sternäng, psykologi

2018
Nicholas Smith, filosofi

2017
Sara Sjöling, miljövetenskap

2015/2016
Mikael Lindholm, polisutbildningen

2014/2015
Per Carlson, socialt arbete med storstadsprofil

2013
Göran Grape, företagsekonomi

2012
Oscar Pripp, etnologi

2011
Ali Hajighasemi, internationell migration och etniska relationer

2010
Harriet Sharp, engelska

2009
Jonas Lindström, sociologi

2008
Kerstin Cassel, arkeologi

2007
Agneta Rehal, litteraturhistoria

2006
Staffan Ericson, media- och kommunikationsvetenskap

2005
Sara Granath, litteraturvetenskap

2004
Per Bolin Hort, historia

2003
Staffan Stockeld, nationalekonomi

2002
Kekke Stadin, historia

2001
Karl-Magnus Johanson, statsvetenskap