Nominera till

Terminens eldsjäl HT20

Nomineringsperioden avslutades 26 november 2020 kl. 23:59.

Instruktioner och kriterier för Terminens eldsjäl

Bakgrund

SöderS ska vara en organisation med ideell bas som huvudmål där merparten av verksamheten bedrivs. För att åstadkomma detta ska SöderS vara en organisation där engagemang alltid uppmuntras och belönas.

En riktig eldsjäl inom SöderS är en student som genom sitt driv och kompetens entusiasmerar och inspirerar andra studenter att ta plats i föreningslivet och/eller utbildningsutvecklingen. SöderS ska alltid verka för att nya former och forum för engagemang har möjlighet att ta plats för att vara en stark, trygg och utvecklande organisation som sätter studenter och medlemmar i fokus.

Nomineringsförfarandet

Rätt att nominera till Terminens eldsjäl är verksam inom SöderS.

Juryförfarandet

Juryn för Terminens eldsjäl är SöderS styrelse. Beslut fattas utifrån hur väl den nominerade enligt motiveringen uppfyller nedanstående kriterier.

Den nominerade  ska:

  • Uppmuntra studenterna att engagera sig i studentlivet
  • Anses vara förebild för andra studenter
  • Aktivt ha deltagit i studentkårens evenemang under verksamhetsåret
  • Främjat utvecklingen av studentkårens arbete

Tillkännagivning och prisutdelning

Vem som utses till Terminens eldsjäl tillkännages av SöderS ordförande eller den som styrelsen utser efter det att juryn tagit sitt beslut. Utdelning av diplom delas ut under höstens och vårens föreningsfester.