Nominera till

Årets stjärnskott 2020

Nomineringsperioden avslutades 26 november 2020 kl. 23:59.

Instruktioner och kriterier för Årets stjärnskott

Bakgrund

En student investerar flera år av sitt liv, och en hel del pengar, i sin framtid och det är ett gemensamt ansvar att se till att den investeringen lönar sig. En stark studentkår med ett rikt föreningsliv är många gånger en nyckel till att låta studietiden bli ett studentliv. En stark organisering där programföreningar ges och tar plats öppnar upp för ett ökat deltagande i utvecklingen för såväl utbildningen som den enskilde studentens.

SöderS ska aktivt främja föreningarnas roll på Södertörns högskola med uppmuntran, stöd och vägledning. Med bakgrund i detta ska SöderS varje år dela ut utmärkelsen Årets stjärnskott till en av de nystartade kåranslutna föreningarna som under verksamhetsåret gjort ett särskilt intryck hos studenter, medlemmar, högskola och studentkår.

Nomineringsförfarandet

Medlemmar i SöderS har rätt att nominera kandidater till Årets stjärnskott. Nomineringen ska innehålla föreningens namn och en välformulerad motivering till varför just de ska vinna priset. Flera studenter kan stå bakom en motivering.

Juryförfarandet

Juryn för Årets stjärnskott är SöderS styrelse. Styrelseledamot som är aktiv i någon av de nominerade föreningarna anses vara jävig och får inte delta i beslut.

Beslut fattas utifrån hur väl den nominerade föreningen enligt motiveringen uppfyller nedanstående kriterier:

Den nominerade föreningen ska:

  • Uppmuntra studenterna att engagera sig i studentlivet
  • Anses vara förebild för andra föreningar
  • Aktivt ha deltagit i studentkårens evenemang under verksamhetsåret
  • Aktivt främjat samarbete med andra föreningar under verksamhetsåret
  • Effektivt organiserats under pågående verksamhetsår

Tillkännagivning och prisutdelning

Vem som utses till Årets stjärnskott tillkännages av SöderS ordförande eller den som styrelsen utser efter det att juryn tagit sitt beslut. Utdelning av diplom delas ut under vårterminens föreningsgala.