Höjdpunkten: April

Oskar M Wiik
1 maj 2019

Södertörns högskola är en stor verksamhet och beslut fattas många och ofta. Här sammanställer studentkårens ordförande de viktigaste studentrelaterade besluten som fattats under veckan, ofta av förvaltningschef och rektor vid högskolan. För att begära ut fullständiga handlingar kan ni vända er till registrator vid högskolan och ange nedan nämnda diarienummer (dnr) för respektive beslut.

Här är 3 viktiga beslut som fattats under april:

Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

Den så kallade internationaliseringsutredningen lämnade sitt slutbetänkande i slutet av 2018 och skickades därefter ut på remiss till berörda myndigheter. Syftet var att utreda hur Sverige kan utvecklas som kunskapsnation och destination för studenter och forskare runt om i världen. Södertörns högskola lämnade tillsammans med SöderS in sitt remissvar i början av april. I remissvaret tryckte vi hårt på nuvarande orimliga handläggningstider hos Migrationsverket och missvisande riktlinjer som begränsar åtkomsten till Sveriges lärosäten. Utredningen föreslår även en större samordning mellan olika myndigheter vilket vi ser positivt på.

Dnr 13-1.5.1-2019

Hejdå institutions- och programsekreterare!

Den närmsta tiden kan du som student komma att bli förvirrad över att du helt plötsligt inte hittar kontaktuppgifter till din institutions- eller programsekreterare. Detta har en väldigt logisk förklaring: de har bytt namn! Från och med 9 april lyder befattningen utbildningsadministratör. För att förvirra det ytterligare byter inte alla namn till den nya befattningen men alla har rätt att byta till den nya. Ingenting är förändrat i innehållet på tjänsterna. Det finns numera bara tre namn för samma sak!

Dnr AP-189-1.6.7-2019

Ny styrgrupp för utveckling av högskolans www:s

Ingen har väl missat att Södertörns högskola fått en helt ny och ULTRAFRÄSCH look? Nu ska det även tas ett helhetsgrepp om högskolans samtliga webbplatser för att ständigt hålla dem uppdaterade och i synkroniserad harmoni. Styrgruppen består utöver en representant från SöderS även av rektor, kommunikationschef och representanter från högskolans institutioner och avdelningar. Styrgruppens uppdrag är att:

  • godkänna projektplanen och effektplanen
  • medverka vid prioriteringar gällande omfattning, tid och resurser
  • godkänna eventuella förändringar i omfattning, tidsplan och budget
  • undanröja hinder för projekten
  • stödja projektledaren och projektbeställaren
  • hjälpa till att förankra projekten hos olika intressenter
  • följa upp projektens resultat och säkerställa att resultatet är linje med högskolans verksamhet och i enlighet med projektbeställarens intentioner
  • godkänna och avsluta projekten utifrån projektmål.

Dnr: 1780-1.1.2-2019