Höjdpunkten: Februari

Oskar M Wiik
26 februari 2019

Södertörns högskola är en stor verksamhet och beslut fattas många och ofta. Här sammanställer studentkårens ordförande de viktigaste studentrelaterade besluten som fattats under veckan, ofta av förvaltningschef och rektor vid högskolan. För att begära ut fullständiga handlingar kan ni vända er till registrator vid högskolan och ange nedan nämnda diarienummer (dnr) för respektive beslut.

Här är 3 viktiga beslut som fattats under februari:

1. Lagfaren ledamot i disciplinnämnden

Disciplinnämnden består av rektor (som är ordförande), två studentrepresentanter, två lärarrepresentanter och en lagfaren ledamot som ska vara eller har varit ordinarie domare.

Till Södertörns högskolas disciplinnämnd har det beslutats att Björn Skånsberg, chefsrådman vid Solna tingsrätt, fortsatt axlar uppdraget som lagfaren ledamot med Marcus Isgren, ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden som suppleant, fram till 2021. Otroligt klokt och tryggt beslut, tycker studentkåren.

Uppdrag som lagfaren ledamot i disciplinnämnden och ersättare för lagfaren ledamot samt fastställande av arvode, dnr 705–1.1.2–2019

2. Ny professor i sociologi

Adrienne Sörbom har sedan 2012 forskat och undervisat i sociologi vid Södertörns högskola och från och med 1 mars 2019 kan Adrienne titulera sig professor. Såhär skriver Adrienne om sig själv:

”Min undervisning på högskolan är framförallt inriktad på kvalitativa metoder och uppsats/forskningshandledning. I min forskning studerar jag frågor om politiskt engagemang i olika former, sociala rörelser, aktivism, politisk globalisering, tankesmedjor och företags politiska intressen. Under åren 2013-2014 arbetade jag dels inom ramen för ett projekt finansierat av Östersjöstiftelsen om Anarkism i Öst och Väst, dels med ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet om stiftelsen World Economic Forum.

Under åren 2016 till 2020 arbetar jag inom två olika projekt på temat tankesmedjor. I det första projektet "Global Policy Brokers" finansierat av Vetenskapsrådet kommer jag att tillsammans med professor Christina Garsten (projektledare) studera två amerikanska tankesmedjor som spridit sig ut i världen. Vad gör en amerikansk tankesmedja i till exempel Peking? På vilket sätt är det möjligt för dem att bedriva global politik? I det andra projektet, "Global Foresight", finansierat av Riksbankens Jubileumsfond kommer jag tillsammans Christina Garsten (projektledare) och fyra andra kollegor att studera organisationer vilka arbetar med att sammanställa och sprida bilder av framtiden. Vilka logiker styr dessa förutspående organisationer? Hur ser deras relation till den samtida politiken på olika områden ut?”

Stora gratulationer, Adrienne!

3. Ny professor i konstvetenskap

”Håkan Nilsson är docent i konstvetenskap och disputerade vid Stockholms universitet på Clement Greenberg och hans kritiker (2000). Han har varit med under uppbyggnaden av konstvetenskapen på Södertörn och samtidigt byggt upp ämnet hypermediastudier på programmet Kommunikation och interaktiv gestaltning vid Högskolan i Skövde. Han har undervisat på KTH Arkitektur, på curatorutbildningen vid Stockholms universitet och gästföreläst på flera universitet och konsthögskolor. Hans bok Måleriets rum utkom 2009 och Placing Art in the Public Realm 2012.”

Även Håkan kan från och med 1 mars 2019 titulera sig professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola så vi riktar även till dig stora gratulationer till det nya uppdraget!