Höjdpunkten: Januari

Oskar M Wiik
30 januari 2019

Södertörns högskola är en stor verksamhet och beslut fattas många och ofta. Här sammanställer studentkårens ordförande de viktigaste studentrelaterade besluten som fattats under veckan, ofta av förvaltningschef och rektor vid högskolan. För att begära ut fullständiga handlingar kan ni vända er till registrator vid högskolan och ange nedan nämnda diarienummer (dnr) för respektive beslut.

Januari har varit en kort beslutsfattarmånad med anledning av vinterledigheter - men här är tre (3) viktiga beslut som fattats under januari:

1. Ny professor i nationalekonomi

Först och främst riktar vi stora gratulationer till Katarina Elofsson som nu träder in i ny roll som professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola! (dnr. 2274-1.6.2-2018)

2. Handlingsplan för fortsatt arbete utifrån Biörn Rieses rapport

Den 30 november 2018 inkom advokat Biörn Riese med rapporten ”Hanteringen inom Södertörns högskola av händelser kopplade till Forum” (dnr 4402-1.6.8-2018). Utifrån rapportens rekommendationer om förbättringsåtgärder har en handlingsplan upprättats. Fyra arbetsgrupper under ledning av en styrgrupp ska framöver se över bisysslor, rutinbeskrivningar om trakasserier och diskriminering, byte av handledare samt högskolans interna och externa kommunikation. Styrgruppen leds av högskolans förvaltningschef. (dnr: 553-1.6.8-2019)

3. En väg in i Södertörns högskola

I december fattades det beslut om att införa ett infocenter vid högskolan som ska ersätta nuvarande reception, utbildningsexpeditioner, mediecenter etc. Infocenter beräknas så färdigt inför vårterminen 2020 men vi har redan kommit en god bit på väg. Utöver att ritningarna snart är klara och rektytering av enhetschef är i full rullning har vi dessutom planerna klara för ett högskolegemensamt ärendehanteringssystem.

Syftet med ett högskolegemensamt ärendehanteringssystem är att förenkla ärendehantering på högskolan. Istället för att slussa frågeställaren ska ärendet slussas via ärendehanteringssystemet. Frågor som inte kan besvaras direkt i disk eller i telefon och som ska skickas vidare till andralinjesupporten, respektive frågor som kommer in via mejl, hanteras i ärendehanteringssystemet. Systemet ska också vara ett processtöd för verksamheten och underlätta handläggningen av ärenden. (dnr: 3642-1.4.3-2018)