Höjdpunkten: Mars

Oskar M Wiik
28 mars 2019

Södertörns högskola är en stor verksamhet och beslut fattas många och ofta. Här sammanställer studentkårens ordförande de viktigaste studentrelaterade besluten som fattats under veckan, ofta av förvaltningschef och rektor vid högskolan. För att begära ut fullständiga handlingar kan ni vända er till registrator vid högskolan och ange nedan nämnda diarienummer (dnr) för respektive beslut.

Här är 3 viktiga beslut som fattats under mars:

1. Enhetschef för infocenter

Förhoppningsvis har ingen missat att reception, mediecenter och utbildningsexpeditioner ska få nytt liv från och med våren 2020. Detta då flertalet av högskolans serviceplatser blir en enda enhet i syfte att slussa ärenden - inte själva studenten. Inom kort kommer ombyggnationerna att ske vid D-flygeln och på plats för att tillsammans med projektledare och styrgrupp lägga de sista pusselbitarna på plats välkomnar vi Sofia Karlsson som ny enhetschef för Infocenter. Varmt välkommen!

Frågor om infocenter kan ställas till projektledare Malena Granbom eller till Oskar M Wiik som sitter i styrgruppen för projektet.
Diarienummer: AP-144-1.6.1-2018

2. En stärkt studieverkstad

Studieverkstan har under flera år erbjudit språk- och skrivstöd till studenterna vid Södertörns högskola. Genom Campus Flemingsbergs expansion har studieverkstan de senaste åren även varit en stödfunktion för studenter vid Röda Korsets Högskola samt Stockholms Musikpedagogiska Institut. Nu ska studieverkstan få förstärkning och ett tydligare uppdrag och en styrgrupp tas fram för att utveckla dess arbete.

Uppdrag till studieverkstan: Dnr: 1306-1.1.2-2019

3. Val till fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för utbildnings- och forskningskvalitet samt uppföljning av denna på Södertörns högskola. Fakultetsnämndens uppdrag omfattar samtliga utbildningsnivåer och institutioner. Nämnden består därför av företrädare från hela högskolan med en mandatperiod om tre år. Nuvarande mandatperiod går ut i juni 2019 och nya personer ska därför fylla stolarna i fakultetsnämnden. Nomineringsperioden är igång och valet kommer att ske i mitten av maj.

Fakultetsnämndens sammansättning: Dnr: 1479-1.1.2-2019
Valordning för Fakultetsnämnden: Dnr: 1480-1.1.2-2019
Tidsplan för val till Fakultetsnämnden: Dnr: 1481-1.1.2-2019