Höjdpunkten: November

Oskar M Wiik
29 november 2018

Södertörns högskola är en stor verksamhet och beslut fattas många och ofta. Här sammanställer studentkårens ordförande de viktigaste studentrelaterade besluten som fattats under veckan, ofta av förvaltningschef och rektor vid högskolan. För att begära ut fullständiga handlingar kan ni vända er till registrator vid högskolan och ange nedan nämnda diarienummer (dnr) för respektive beslut.

Här är Höjdpunkten! 3 viktiga beslut som fattats under november månad:

1. Nya professorer

SöderS välkomnar glatt dessa nya tillskott som professorer vid Södertörns högskola:

  • Gloria L. Gallardo Fernández ny professor i miljövetenskap. (dnr. 1992-1.6.2-2018)
  • Katarina Wadstein MacLeod ny professor i konstvetenskap (dnr 2101-1.6.2-2018)
  • Rickard Lalander ny professor i miljövetenskap med inriktning mot globala utvecklingsstudier (dnr 3322-1.6.2-2017)
  • Stina Bengtsson ny professor i medie- och kommunikationsvetenskap (dnr 850-1.6.2-2018)

2. Nytt kafé i Logos

I ljusgården i den publika delen av Södertörns högskolas nya lokaler, hus Logos, vistas många studenter under paus mellan utbildningstillfällena i hela huset. Nu kan vi gladeligen meddela att en inte behöver gå hela vägen till biblioteket från de nya lokalerna på Alfred Allé 12, ty högskolerestauranger flyttar in även där! (dnr 2787-1.4.1-2018)

3. Fördelning av rektorsmedel

Vi vill belysa två lite större fördelningar som gjorts från rektors pengapung. Först ut har nu 800 000 kronor fördelats till högskolepedagogiska utvecklingsenheten (HPU) för pedagogiska utvecklingsprojekt vid Södertörns högskola. (dnr 4178-1.1.2-2018)

Dessutom har studieverkstan tillsammans med tidigare nämnda utvecklingsenhet fått 300 000 kronor för sammanställandet av en rapport om arbetet med kvalitet och rättssäkerhet i examination. Denna rapport ska överlämnas till vicerektor för utbildning senast den 30 november 2019. (dnr 4179-1.1.2-2018)