Höjdpunkten v. 43 & 44: Mer digitalt, nya samarbeten och nytt folk!

Oskar M Wiik
1 november 2018

Södertörns högskola är en stor verksamhet och beslut fattas många och ofta. Här sammanställer studentkårens ordförande de viktigaste studentrelaterade besluten som fattats under veckan, ofta av förvaltningschef och rektor vid högskolan. För att begära ut fullständiga handlingar kan ni vända er till registrator vid högskolan och ange nedan nämnda diarienummer (dnr) för respektive beslut.

Här är Höjdpunkten: Fem (5) viktiga beslut som fattats under vecka 43 och 44:

1. Ny professor i pedagogik

Först! Ett stort gratulerar till Cecilia Ferm Almqvist som efter sakkunniggranskningar och rekryteringskommitténs utlåtande från och med 1 november 2019 kan titulera sig professor i pedagogik vid Södertörns högskola. Så – grattis! Och grattis högskolan!

Befordran av Cecilia Ferm Almqvist till professor i pedagogik vid institutionen för kultur och lärande: dnr 1221-1.6.2-2018

2. En mer digitaliserad högskola

Varje år antas ekonomiska planeringsförutsättningar för högskolan. För 2019 har två (2) miljoner kronor avsatts i syfte att stimulera användandet av digitala verktyg i högskolans utbildningar. Detta innebär att högskolans institutioner och lärarutbildningen tilldelas ett belopp mellan 170 000 och 629 000 kronor för att stärka utbildningarnas kvalitet och flexibilitet.

Planeringsförutsättningar för 2019: dnr 2087-1.2.1-2018
Beslut om fördelning av medel för digitalisering – platsoberoende undervisningsformer 2019: dnr 3608.1.2.1-2018

3. En utbildning av hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är högskolornas och universitetens granskningsmyndighet som de senaste åren arbetat fram ett nytt system för kvalitetssäkring vid Sveriges lärosäten. En stor del av den utbildningsutvärderande verksamhet som UKÄ själva tidigare drivit ska nu istället genomföras av lärosätena internt. Detta för att vi mer kontinuerligt och närmre verksamheten enklare ska kunna granska våra utbildningars kvalitet.

Inför 2019 öronmärks nu fyra (4) miljoner kronor av högskolans myndighetskapital för en särskild satsning på kvalitetsarbete. Dessa medel kan användas för exempelvis kvalitetssäkring av examinationsformer, högskolepedagogisk utbildning för personal eller direkt förstärka formerna för systematiskt kvalitetsarbete.

Fakultetsnämnden (FN) är det organ som på Södertörns högskola löpande ansvarar för utbildningarnas kvalitet. Läs mer om dem här.

Beslut om fördelning av särskilt stöd för internt kvalitetssäkringsarbete 2019: dnr 3443.1.1.2-2018

4. Nya universitetssamarbeten

Förra veckan fattades det även beslut om upprättande av nya erasmusavtal för Södertörns högskola med anledning av upparbetade akademiska kontakter mellan lärosätena. De nya partneruniversiteten är The University of Jordan (UoJ) i Jordanien och Ilia State University (ISU) i Georgien där vi öppnar upp för fyra (4) respektive sex (6) studentutbyten inom ämnesområdena företagsekonomi, genusvetenskap, religionsvetenskap samt studier i arabiska.

Erasmus+ ICM-avtal med University of Jordan: dnr 1878.1.5.1-2015
Erasmus+ ICM-avtal med Ilia State University: dnr 3781-2..5.1-2018

5. Nya utbildningar

Från och med höstterminen 2019 står det nu klart vilka nya utbildningar som inrättas – och hur många helårsstudenter som tilldelas utbildningsplatserna.

Till institutionen för historia och samtidsstudier (HSS) kommer historikerprogrammet och bibliotekarieutbildning, till institutionen för kultur och lärande liberal arts och hos Institutionen för samhällsvetenskaper inrättas masterprogram i ledarskap för hållbar samhällsutveckling, A-kurs i offentlig förvaltning samt informatik.

Beslut om ersättning i HÅS för nya eller nystartade utbildningar 2019: dnr 3797-2.1.1-2018