Styrelsemöte no.2 2018/19

Oskar M Wiik
2 november 2018

Studentkårens styrelse höll sitt andra sammanträde för verksamhetsåret och välkomnade efter kårfullmäktiges beslut Moa Bergström och Martin Gunnarsson, vice ordförande respektive ledamot, till styrelsen. Inledningsvis diskuterades EduQ – SöderS Education Quality Workshop som ägde rum tidigare i veckan samt studentkårens transparens gentemot studenter och medlemmar.

Första beslutet att fattas var att utse Robin Ek att tillsammans med Cecilia Jönsson leda verksamheten SH Radio – Södertörns högskolas studentradio. Vid intresse eller frågor kring SH Radios verksamhet nås Cecilia och Robin via radio@soders.nu.

Under hela föregående verksamhetsår gjordes en granskning av studentkårens krisplan och den nya har nu bifallits av styrelsen. Den nya har fått en större synkronisering med högskolans krishantering, vi har arbetat fram tydligare rutiner för uppföljning och krisledningens sammansättning har setts över. Detta med förhoppning om en tydligare och i högre grad implementerad hantering och kontakt i organisationen.

Då SöderS Föreningsgasque även nalkas (6 december!) beslutade styrelsen om riktlinjer och kriterier för vår utmärkelse Terminens eldsjäl som varje termin delas ut till en student som utmärkt sig lite extra under terminen som gått. Nomineringen är öppen till och med 3 december och tillkännagivandet sker på ovan nämnda festlighet.

Mer om Terminens eldsjäl och våra utmärkelser finnas att läsa här. Flera av diplomen finns även att skåda på vår Wall of Fame i Facklan på SöderS kansli.

En politik för studentkårens åsikter rörande anmälan om disciplinära åtgärder mot studenter och handläggning av disciplinärenden togs även fram. Denna kommer inom kort att delges.

Kort och gott var det ett effektivt och framåtblickande möte med en salig blandning av inspel och tankar. Vid frågor om styrelsens arbete och konstellation – hör av dig till mig!

Trevlig helg och lycka till nu i uppsatstider,
Styrelsen för SöderS – Södertörns högskolas studentkår genom ordförande Oskar M Wiik.