Student- och doktorand-representanter

Vem företräder dig? Här hittar du alla tillsatta företrädare för studenterna i högskolans beredande och beslutande organ.

Påverka din utbildning

Bli student-representant.

Gör som tusentals andra gjort före dig; bli student- eller doktorandrepresentant för din utbildning. Eller varför inte något annat centralt råd som passar dig?

Få arvode för ditt uppdrag

Registrera dina uppgifter och rapportera dina möten - så får du som medlem arvode för ditt viktiga uppdrag.

Meritpoäng - din genväg till utbytesstudier

Engagemang inom studentkåren, exempelvis studentrepresentation, ger dig meritpoäng som du kan använda för att få förtur vid ansökan om utbytesstudier.

Tove Lindgren

Studentrepresentant 2019 för Europaprogrammet

Man får en påverkande position, alla kanske inte förstår hur mycket inflytande vi kan ha om vi bara tar plats. Utan studentrepresentanter skulle det uppstå många missförstånd mellan lärare och studenter.

Yafet Habtu

Studentrepresentant 2019 för Sports management-programmet

Alla som vill påverka och har motiv för att ändra sin utbildning kan bli studentrepresentant. Du behöver inte ha förkunskaper, vara på ett visst sätt eller se ut på ett visst sätt - vill du bli studentrepresentant så kan du bli det.

Hanna Brandt

Studentrepresentant 2019 för Europaprogrammet

Södertörns högskola står för en demokratisk utbildning, där alla beslut inte tas över studenternas huvuden och där vi är delaktiga i den processen. Utan studenters representation hade mycket runnit ut i sanden. Vi kan inte förvänta oss förändring om vi inte yttrar oss.

Bli student-

representant

Anmäl dig till ett av våra introduktionstillfällen, så är du inom kort representant för just din kurs eller utbildning!

Om uppdraget

Utbildningsbevakning är ett av SöderS främsta uppdrag. Genom SöderS status som studentkår äger vi frågan om tillsättandet av studentrepresentanter på Södertörns högskola. Genom studenternas representation främjar vi studenternas inflytande över utbildningskvaliteten och campusandan på högskolan och på Campus Flemingsberg.

Som studentrepresentant har du möjlighet att påverka din och dina medstudenters utbildning. Uppdraget innebär bland annat att du är med på möten där frågor som rör din utbildning diskuteras, utvärderas och planeras. Det kan exemplevis vara vad som ska rymmas i kurser och program eller vilken litteratur som ska användas i utbildningen.

Inga särskilda förkunskaper krävs. Uppdraget som studentrepresentant innebär cirka 2 timmars arbete i månaden.

Förmåner som studentrepresentant:

  • Om du är medlem i SöderS, betalar kåren dig arvode om 100kr/timme, plus förberedelsearvode på 100 kr.
  • Du får inflytande över din utbildning och därmed chansen att påverka statusen på din examen.
  • En bra merit för ditt CV.
  • Möjlighet till vidareutbildning på våra Påverkansforum.

Har du frågor om studentrepresentation? Mejla studentrepresentation@soders.nu

Hur gör jag?

Studentrepresentanter tillsätts av studentkåren. För att bli tillsatt måste du först gå vår introduktion. Anledningen till detta är dels för att det är ett officiellt förtroendeuppdrag som du får av kåren men också för din skull; det är viktigt att du som studentrepresentant vet dina rättigheter och skyldigheter och känner dig trygg i rollen.

Anmäl dig till ett introduktionstillfälle här!

22/2
Kl. 15:15
SöderS lokaler på plan 5 i F-huset (innanför Puben)

Introduktion för studentrepresentanter


Som studentrepresentant vakar du över innehållet i din och dina medstudenters utbildning. Du är med på möten med de som bestämmer hur undervisningen ska gå till, bland annat vad som ska rymmas i kurser och program och vilken litteratur som ska användas i utbildningen.


Detta är ett tillfälle där du får all relevant information om uppdraget som studentrepresentant. Efter att du har deltagit på introduktionen blir du formellt tillsatt av kåren och kan påbörja ditt uppdrag! 


Inga förkunskaper krävs och alla studenter som vill får anmäla intresse för att bli studentrepresentant.

Anmäl dig här!


Isabella Blomstrand & Thérèse Lelli