Arvode
Registrera dina uppgifter och rapportera dina möten - så får du som medlem arvode för ditt viktiga uppdrag.
Arvodesanmälan
Påverka din utbildning
Gör som tusentals andra gjort före dig - bli student- eller doktorandrepresentant för din utbildning. Eller varför inte något annat centralt råd som passar dig?
Bli studentrepresentant!
Vem företräder dig?
På vår studentrepresentantsportal hittar du vilka som företräder din utbildning i högskolans beredande och beslutande organ. Och hur du kontaktar dem såklart.
Till studentrepresentantsportalen
effekt.
I den här handboken hittar du praktisk information om studentmedbestämmande och studentrepresentation på Södertörns högskola genom SöderS. Använd effekt. som din guide till högskolans beredande och beslutsfattande organ och till hur vi arbetar med utbildningsfrågor.
Öppna
Kontakt
Här finner du information om studenträtt och kontaktuppgifter till studentombuden.
Kontakt
Forum för påverkan
Påverkansforum är studentrepresentanternas största mötesplats för utbyte, kompetensutveckling och stöd från studentkåren. Mer info kommer.