Arvode

för studentrepresentanter

Här hittar du villkor rörande arvodesutbetalning samt registreringsformulär och tidsrapporteringsformulär.

Har du rätt till arvode?

Det tar vi redo på i tre enkla steg.

Är du medlem?

Du behöver vara medlem i SöderS. Hur vet du om du är medlem? Har du ett mecenatkort med SöderS logotyp eller ett kvitto från din betalning till medlemskapet som gäller den aktuella terminen är du medlem. Du kan bli medlem när som helst under terminen. 


Är du korrekt tillsatt?

Du måste vara vald av SöderS och vara ordinarie studentrepresentant i ditt/dina råd. Om du är suppleant får du arvode för de möten som du varit i tjänst. Om du är osäker på om du är ordinarie eller suppleant kan du kolla i vårt register.

Har du all tid och info?

Registrerings- och tidsrapporteringsformuläret måste vara korrekt ifyllda och in skickade senast 30 dagar efter avslutad termin för att arvodesutbetalning ska ske.

Om alla steg är klara betyder detta att du har rätt till arvode och ska tidsrapportera!


Tidsrapportering för utbetalning av arvode som studentrepresentant

Om dig
Information om dig för att vi ska kunna betala ut arvode.
Om ditt uppdrag
Information för kontroll och beräkning av arvodets storlek.