Arvodesanmälan för studentrepresentanter.
Här hittar du villkor rörande arvodesutbetalning samt registreringsformulär och tidsrapporteringsformulär.

Få cash

 

Nu är registreringen för att anmäla arvode för vårterminen 2022 stängd.

Alla som har tidsrapporterat för vårterminen 2022 och har rätt till arvodering i enlighet med SöderS regler om utbetalningar (se nedan under "Har du rätt till arvodering?") kommer att få sitt arvode utbetalat i slutet av september. Notera att administreringstiden för utbetalningar är längre över sommaren på grund av semester.

Trevlig sommar!

 

Har du rätt till arvodering?

  • Du behöver vara medlem i SöderS studentkår. Hur vet du om du är medlem? Har du ett mecenatkort med SöderS loggan eller ett kvitto från din betalning till medlemskapet som gäller den aktuella terminen är du medlem. Du kan bli medlem under hela när som helst under terminen. Klicka här så tar vi dig vidare till medlemsportalen.
  • Vara tillsatt av kåren och vara ordinarie studentrepresentant i ditt/dina råd,
    Om du är tillsatt som suppleant får du endast arvode för de mötestider som du ersatt en ordinarie. Är du osäker på om du är tillsatt som suppleant eller ordinarie? Sök på din utbildning i vårt register.
  • Både registrerings- och tidsrapporteringsformuläret måste vara korrekt ifyllda och in skickade senast 30 dagar efter avslutad termin för att arvodesutbetalning ska ske. För VT-22 är sista dag 4 juli. Vid felaktiga eller uteblivna uppgifter kommer din betalning inte att gå igenom.

Uppgifterna kommer endast att användas för att kontakta dig inom ramarna för uppdraget och för att administrera arvodesutbetalningen. Lämnade uppgifter nås av och administreras av generalsekreterare och samordnaren för studentrepresentation.

Frågor om arvodering? Kontakta Gabriella Evrén, Samordnare för studentrepresentation, studentrepresentation@soders.nu

 

Registrering

Tidsrapportering