Bli studentrepresentant
Anmäl dig till ett av våra introduktionstillfällen, så är du inom kort representant för just din kurs eller utbildning!
 

Utbildningsbevakning

Utbildningsbevakning är ett av SöderS främsta uppdrag. Genom SöderS status som studentkår äger vi frågan om tillsättandet av studentrepresentanter på Södertörns högskola. Genom studenternas representation främjar vi studenternas inflytande över utbildningskvaliteten och campusandan på högskolan och på Campus Flemingsberg.

Som studentrepresentant har du möjlighet att påverka din och dina medstudenters utbildning. Uppdraget innebär bland annat att du är med på möten där frågor som rör din utbildning diskuteras, utvärderas och planeras. Det kan exemplevis vara vad som ska rymmas i kurser och program eller vilken litteratur som ska användas i utbildningen.

Inga särskilda förkunskaper krävs. Uppdraget som studentrepresentant innebär cirka 2 timmars arbete i månaden.

 

Förmåner som studentrepresentant:

  • Om du är medlem i SöderS, betalar kåren dig arvode om 100kr/timme, plus förberedelsearvode på 100 kr.
  • Du får inflytande över din utbildning och därmed chansen att påverka statusen på din examen.
  • En bra merit för ditt CV.
  • Möjlighet till vidareutbildning på våra Påverkansforum.

Har du frågor om studentrepresentation? Mejla studentrepresentation@soders.nu

Hur gör jag?

Studentrepresentanter tillsätts av studentkåren. För att bli tillsatt måste du först gå vår introduktion. Anledningen till detta är dels för att det är ett officiellt förtroendeuppdrag som du får av kåren men också för din skull; det är viktigt att du som studentrepresentant vet dina rättigheter och skyldigheter och känner dig trygg i rollen.

Introduktionstillfällen

Ny termin och nya introduktiontillfällen för dig som vill engagera dig som studentrepresentant!
Anmäl dig till ett tillfälle i något av eventen nedan. Fler datum för introduktionstillfällen läggs ut löpande under terminen.

Har du några frågor eller funderingar. Maila till studentrepresentation@soders.nu