Högskolans råd och organ
Där studenters situation eller utbildning diskuteras har student rätt at vara representerade.
Här kan du läsa mer om vilka råd och organ där studentrepresentanter kan påverka!

Är du intresserad av högskolans övergripande
arbete med utbildnings- och kvalitetsfrågor?
Läs mer här

Vill du vara med och påverka bibliotekets verksamhet?
Läs mer här

Är du intresserad av högskolans övergripande
arbete med utbildnings- och kvalitetsfrågor?
Läs mer här

Är du intresserad av högskolans övergripande
arbete med utbildnings- och kvalitetsfrågor?
Läs mer här