Arbetsgrupp för jämställdhet

4 mars 2020

SöderS söker nu en doktorandrepresentant att ingå i högskolans arbetsgrupp för jämställdhetsintegrering. 

Som doktorandrepresentant i denna grupp får du en gedigen erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsprojekt och inblick i högskolans organisation och strukturer. Arvodet är arvoderat om 100 kronor per mötestimme samt 100 kronor i förberedelsetimme om du är medlem i SöderS. Arbetsgruppen har som uppgift att bland annat: 

Ta fram underlag för en ny handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2020-2022 för vidare beredning av högskolans gemensamma arbetsmiljökommitté och beslut av rektor.

Bevaka och arbeta för att åtgärderna i såväl den gamla som den kommande handlingsplanen för jämställdhetsintegrering implementeras.

Bereda och eventuellt föreslå högskolans gemensamma arbetsmiljökommitté former för hur arbetet med jämställdhetsintegrering ska organiseras och förhållas till arbetet med lika villkor och arbetsmiljö.

Omvärldsbevaka och fästa högskolans uppmärksamhet på yttre förändringar beträffande jämställdhetsintegrering.

Stödja det arbete som sker lokalt på institutioner och andra enheter inom högskolan med att främja jämställdhetsintegring, genom regelbundna dialoger med nämnder och andra organ.

Öka kunskapen inom hela högskolan angående arbetet med jämställdhetsintegrering.

I slutet av 2022 ska arbetsgruppen färdigställa en rapport beträffande i vilken utsträckning Södertörns högskola är jämställdhetsintegrerad och i vilka former fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering bör bedrivas.

Är du intresserad av uppdraget eller vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till studentombud@soders.nu