Högskolans fakultetsnämnd

4 mars 2020

SöderS söker nu en ordinarie och två stycken suppleant-studentrepresentanter till det högskoleövergripande kvalitetsorganet Fakultetsnämnden. 

Att sitta som studentrepresentant i Fakultetsnämnden är en riktigt lärorik erfarenhet som ger ett helikopterperspektiv över högskolan och kvalitetsarbetet som bedrivs. Här fattas det bland annat beslut om inrättande av huvudområden och utbildningsprogram, inrättande av utbildningsplaner, utformande av riktlinjer för exempelvis kursvärderingar samt antagning av doktorander och docenter. Fakultetsnämnden sammanträder sju gånger per år (fyra gånger på våren och tre gånger på hösten).

Som medlem i SöderS är uppdraget arvoderat om 100 kronor per mötestimme samt 300 kronor för förberedelsetimme.


Om du är intresserad av detta uppdrag får du gärna höra av dig till studentrepresentation@soders.nu