Disciplinnämnden

4 mars 2020

Vill du vara med och göra skillnad, samtidigt som du får erfarenhet av arbetet i en nämnd? Tycker du att det är viktigt med rättssäkerhet och rättvisa samt vill vara med och göra bedömningar och vara med och fatta beslut i disciplinärenden? Om så är fallet kan du söka till uppdraget som studentrepresentant i Södertörns högskolas disciplinnämnd genom att mejla studentrepresentation@soders.nu. Alla studenter kan söka och bli studentrepresentant! Du behöver alltså inte vara medlem i studentkåren. Vi söker två ordinarie representanter och en ersättare. Du behöver inte ha någon erfarenhet utan bara intresse för att söka uppdraget. 

Södertörns högskola ska vidta disciplinära åtgärder mot studenter som bryter mot högskolans regler. Disciplinära åtgärder är en varning eller en avstängning. Ett disciplinärende kan även lämnas utan åtgärd. Som studentrepresentant i disciplinnämnden är du en aktiv del av sammanträdena, läser utredningar och fattar beslut tillsammans med andra ledamöter. 


Att vara studentrepresentant i disciplinnämnden är ett otroligt givande och framförallt viktigt uppdrag, inte minst för oss studenter så att vi kan se till att våra perspektiv är representerade. Dessutom är uppdraget meriterande. Uppdraget är arvoderat* och ger dig även 7,5 meritpoäng per sittande termin, som kan användas vid ansökan om utlandsstudier!


För intresseanmälan samt mer information om uppdraget kontakta: studentrepresentation@soders.nu


*100 SEK/per mötestimme samt 300 SEK för mötesförberedelser. Observera att en måste vara medlem i SöderS för att kunna begära arvode."