Utskottet för grundutbildning

4 mars 2020

Just nu söker vi två studentrepresentanter till det högskoleövergripande organet för utbildningskvalitet. Grundutbildningutskottet är ett beredande organ till Fakultetsnämnden där ni får djupdyka i allt vad gäller grundutbildning på högskolan. Här diskuteras dels högskolans kvalitetssystem men också inrättande av program och utbildningsplaner. Uppdraget ger en riklig erfarenhet av kvalitets- och utvärderingsarbete men även en bred insyn i högskolans organisation och struktur. Uppdraget är arvodena för SöderS medlemmar, om 100 kronor per mötestimme samt 100 kronor i förberedelsetimme. 

 


Om du är intresserad av uppdraget är du varmt välkommen att kontakta studentombud@soders.nu