Doktorand- och studentrepresentanter.

Här finner du alla utsedda representanter för studenterna i högskolans beredande och beslutande organ. Alla organ är sorterade på institution och därefter program- eller ämnesråd. Om du är osäker på vilken institution du tillhör kan du använda ctrl±f (Windows) eller cmd±f (Mac) för att söka på sidan.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Institutionen för kultur och lärande

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Institutionen för polisiärt arbete

Institutionen för samhällsvetenskaper

Högskolegemensamma och övriga organ

Institutionen för historia och samtidsstudier (IHS/HSS)
Institutionsnämnd

Historia och samtidsstudier

Ordinarie

Elsa Österberg

Programråd

Biblotikarieprogrammet

Ordinarie

Elsa Österberg


Programråd

Europaprogrammet

Studentrepresentant

Dema NaddafStudentrepresentant

Jennifer Holmgren

Programråd

Historikerprogrammet

StudentrepresentantStudentrepresentant(ordinarie)

Rut Eklund

Programråd

Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling

Studentrepresentant (ordinarie)

Ronja Pedersen


Studentrepresentant (ordinarie)

Amanda Velásquez 

21amve@suni.seProgramråd

Master/Magisterprogrammet i Historia

Ordinarie

Helena Meyer

meyer.e.helena@gmail.com

Ämnesråd

Arkeologi

Studentrepresentant

Erik Samuelsson

 

Ämnesråd

Arkivvetenskap

Ordinarie

Yrla Holmberg

E-post: 21yrho@suni.se

Ämnesråd

Biblioteks- och informationsvetenskap

Studentrepresentant

Elsa Österberg

Ämnesråd

Etnologi

Studentrepresentant

Frida Hanslep Kellén

Ämnesråd

Historia

Doktorandrepresentant

Lovisa Olsson

Ämnesråd

Idéhistoria

Studentrepresentant (ordinarie)

Camila Cid

camilacidcarlsson@gmail.com


Institutionen för kultur och lärande (IKL)
Programråd

Estetikprogrammet

Studentrepresentant

Emelie Vallin

Program- och ämnesråd

Svenska och kommunikatörsprogrammet

Ordinarie

Alva Keijser

Programråd

Liberal Arts

Studentrepresentant

Rita Yacub

Programråd

Masterprogrammet i Filosofi

Studentrepresentant (ordinarie)

Olle Bild 

olle_bild@hotmail.comProgramråd

Medievetarprogrammet

Ordinarie

Aneta Chmurzynska


Program- och ämnesråd

Retorik och retorikkonsultprogrammet

Studentrepresentant

Sini NurminenStudentrepresentant

Annie Rydlinger

Ämnesråd

Engelska

Studentrepresentant

Branko LadanStudentrepresentant

Fredrik GjersvoldStudentrepresentant

Tahrima Aniqa

Ämnesråd

Estetik

Doktorandrepresentant

Mats Dahllöv
Studentrepresentant (Suppleant)

Néa Sedell

Ämnesråd

Genusvetenskap

Studentrepresentant (ordinarie)

Nanna Thydén


Ämnesråd

Litteraturvetenskap

Studentrepresentant (ordinarie)

Andreas Jonsson

21anjo9@suni.se

Studentrepresentant (ordinarie)

Simon Brodding

brodding.simon@gmail.com

Studentrepresentant (ordinarie)

Emil Höglund

21emho2@suni.seÄmnesråd

Medie- och kommunikationsvetenskap

Ordinarie:
Ordinarie:
Ordinarie:


Doktorandrepresentant:

Saga Hansen

Ämnesråd

Retorik

Se Program- och ämnesråd för Retorik och retorikprogrammet

Ämnesråd

Svenska

Se Program- och ämnesråd för Svenska och kommunikatörsprogrammet

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Institutionsnämnd

Naturvetenskap, miljö och teknik

Studentrepresentant

Marianne-Sara BandaDoktorandrepresentant

Tatiana Sokolova


Doktorandrepresentant (Suppleant)

Thérese Janzén

Programråd

IT, medier & design

Studentrepresentant

Fanny Franzén

Programråd

Masterprogrammet i turismvetenskap

Studentrepresentant (ordinarie)

Anna Nirkow

anna199806@web.de

Programråd

Miljö och utveckling

Studentrepresentant (ordinarie)

Marianne-Sara BandaStudentrepresentant (ordinarie)

Isabella Glinghammar

21isgl@suni.seProgramråd

Spelprogrammet

Studentrepresentant(ordinarie)

Tim Blom

21tibl1@suni.seStudentrepresentant(ordinarie)Studentrepresentant(ordinarie)
Programråd

Utveckling och internationellt samarbete

Studentrepresentant (ordinarie)

Jakob Blom

20jabl@suni.se 

Institutionen för polisiärt arbete
Programråd

Polisutbildningen

Studentrepresentant

Sammy Bougern

Ämnesråd

Kandidatkurs i Polisiärtarbete

Studentrepresentant (ordinarie)

Tillsatt, kontakta: 

Institutionen för samhällsvetenskaper (ISV)
Institutionsnämnd

Samhällsvetenskaper

Studentrepresentant

Sandra Duru


Studentrepresentant

Wassi Azizi

Programråd

Ekonomiekandidatprogrammet

Studentrepresentant

Axel Bjärgvide

Programråd

Entreprenörskap, innovation och marknad

Studentrepresentant

Diana LundénStudentrepresentant

Michelle Hruska

Programråd

Filosofi, politik och ekonomi (kandidatprogram)

Studentrepresentant

Kayhan Kavakli


Studentrepresentant

Linda TyllströmStudentrepresentant

Sotiris Agathangelidis

Programråd

Internationell migration och etniska relationer

Studentrepresentant

Wassi Azizi


Programråd

Internationella ekonomprogrammet

Studentrepresentant (ordinarie)

Julia MacewiczStudentrepresentant (ordinarie)

Hanna Olsson


Studentrepresentant (Suppleant)

Hanania Yirga


Studentrepresentant (Suppleant)

Scarlett Flores Linares

ScarlettSfl@Outlook.com

Programråd

Leadership for sustainable development (Master's programme)

Studentrepresentant

Natalia CossioStudentrepresentant

Sania Khan

Programråd

Logistik och ekonomi

Studentrepresentant

Mathias Galarza Johansson

Programråd

Magisterprogrammet i europarättsliga studier (European legal studies)

Studentrepresentant

Jennifer Holmgren

Programråd

Magisterprogrammet i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen

Studentrepresentant

Jennifer Holmgren

Programråd

Magisterprogram journalistik

Studentrepresentant

Julius SchmidtStudentrepresentant

Vladimir Gospodinov

Programråd

Masterprogram i offentlig organisation och ledning

Studentrepresentant

Rebecka Tomasson

Programråd

Personalvetarprogrammet

Studentrepresentant

Elin BrattströmStudentrepresentant

Sindija HeinbergaStudentrepresentant

Sofie Levén

 

Ämnes- och Programråd

Socialt arbete och Socionomprogrammet

Studentrepresentant(ordinarie)Studentrepresentant(ordinarie)

Niljufar Kudratovna

 


Studentrepresentant(ordinarie)
Programråd

Sport Management

Studentrepresentant

Emilia Lukkarinen


Studentrepresentant

Erik Budajev

Ämnesråd

Företagsekonomi

Ordinarie

Lovisa Granlund

lovgra1209@outlook.com


Ämnesråd

Offentlig rätt

Studentrepresentant

Jennifer Holmgren

Ämnesråd

Psykologi

Studentrepresentant (ordinarie)

Josephine von Platen
Studentrepresentant (ordinarie)

Anna Andersson

scheffoldskan@gmail.com


Studentrepresentant (ordinarie)

Oliver Schönqvist

oliver.schonqvist@gmail.com

Ämnesråd

Sociologi

Studentrepresentant

Carter CadimStudentrepresentant

Karolina Zethraeus

 

Ämnesråd

Statsvetenskap

Studentrepresentant

Wassi AziziStudentrepresentant

Sandra Duru

Lärarutbildningen

Styrgrupp för centrum för professionsutveckling (CPU)

Studentrepresentant

Batool Ghadanfari

Programråd

Grundlärarutubildningen, föreskoleklass - årskurs 3

Studentrepresentant

Gabriella Evrén

Programråd

Grundlärarutbildningen, årskurs 4-6

Studentrepresentant

Hugo Norstedt

Programråd

Ämneslärarutbildningen

Ordinarie

Alicia Enström

E-post

Ämnesråd

Kritiska romska studier

Studentrepresentant

Eva Balok

Ämnesråd

Pedagogik

Studentrepresentant

Sofia Nygren

Högskolegemensamma organ

Akademirådet

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Arbetsmiljökommittén

Studentrepresentant

Helene Prohorenko

helene.prohorenko@soders.nu


Studentrepresentant

Thérèse Lelli

therese.lelli@soders.nu

Arbetsgruppen för Europauniversitetet

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Arbetsgruppen för breddad rekrytering

Studentrepresentant

Thérèse Lelli

Arbetsgruppen för jämställdhetsintegrering

Studentrepresentant

Eva Lopes

Bedömargruppen

Studentrepresentant

Thérèse Lelli


Biblioteksrådet

Studentrepresentant

Elsa Österberg


Disciplinnämnden

Studentrepresentant

Tillsatt. Kontakt via


Fakultetsnämnden

Studentrepresentant

Wassi Azizi

Fakultetsnämndens arbetsgrupp för hållbar utveckling

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Fakultetsnämndens arbetsgrupp för kvalitetsarbete

Studentrepresentant

Helene Prohorenko

Fakultetsnämndens forskarutbildningsutskott

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Fakultetsnämndens grundutbildningsutskott

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Fakultetsnämndens valberedning

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Fokusgrupp: Campusutveckling

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Högskolestyrelsen

Ordinarie

Batool Ghadanfari

batool.ghadanfari@soders.nu

Ordinarie

Sandra Duru

sandra.duru@soders.nu

Ordinarie

Dok Rep

X.x@soders.nu

Internationaliseringsrådet

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Meriteringskommittén

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Projektgrupp: En stärkt studenthälsa

Studentrepresentant

Thérèse Lelli

Referensgrupp för högskolans konstnärsresidens

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Referensgrupp för Sustainlab

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Rekryteringskommittén för humaniora

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Rekryteringskommittén för sam, nat och teknik

Studentrepresentant (ordinarie)

Anna Andersson


Råd för strategisk samverkan

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Rådet för högskolepedagogik och bildning

Studentrepresentant

Thérèse Lelli

Styrgrupp för Centrum för professionsutveckling (CPU)

Studentrepresentant

Batool Ghadanfari


Styrgrupp för studieverkstan

Studentrepresentant

Rita Yacub

Styrgrupp för webbplatser

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Styrgrupp för En stärkt studenthälsa

Studentrepresentant

Malin Helldorff

Styrgrupp för Kritisk kulturteori (KKT)

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Styrgrupp för lärarutbildningen

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Styrgrupp för miljövetenskapliga studier

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Styrgrupp för ny studiewebb

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu