Det är dags för kamp, stolthet och kärlek. För mångvetenskaplighet, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

1960-talet var en omvälvande tid i vår historia. Studentmössor brann och kårhus ockuperades i protest mot den förslagna studieordningen UKAS inom högre utbildning, medborgarrättssörelsen växte fram och Stonewallupproret startade - det som skulle bli den moderna priderörelsen.

50 år senare står Sverige flera gånger splittrat i frågan om hbtq-personers rättigheter. Hot och hat är fortfarande vardag för många hbtq-personer och homofobi, bifobi och transfobi stannar inte på gatan, i hemmet eller på campus. Vi ska högljutt visa kärlek till våra hbtq-medstudenter och vi ska sörja de som i rädsla avlägsnat sig från eller valt bort utbildningen med anledning av rädsla för eller erfarenhet av utsatthet.

För någon som genom hela grundskolan och gymnasiet fått glåpord efter sig i korridorerna, blivit spottade i ansiktet och fått huvudet nerkört i toaletten är det ingen självklarhet för den här personen att aktivt välja att studera vidare. Fri utbildning är ett av Sveriges främsta internationella kännetecken - men utbildningen är långt ifrån fri. Skolväsendet behöver tyngre resurser för att arbete för en jämlik utbildning och förstålse för människan. Den högre utbildningen behöver bredda sin bild av deltagande, behöver trygga utbildningmiljöer och tillgängliga proaktiva säväl som reaktiva åtgärdsplaner och stödfunktioner.

Det är inte en gång som media rapporterat om homofobi, sexism och rasism från studentlivet. Den patriarkala ordning som många gånger präglar akademien sätter sitt spår i snapsvisor, alkoholkultur och hierarkisk organisering hos såväl studentkårer som lärosätena.

SöderS har som studentkår definierat studentrörelsen som den kraft som på högskolor och universitet verkar för en högkvalitatv och rättssäker utbildning, ett starkt studentmedbestämmande och ett levande campus. För att åstadkomma detta krävs det att vi verkar för vår hållbarhet och transparens.

Det är ett stort uppdrag att leva upp till. Hat mot hbtq-personer stannar inte utanför vårt campus gränser. Vi fortsätter med att säkerställa att varje student deltar i utbildningsutvecklingen och i studentlivet på samma villkor. Alltid.

Idag och varje morgondag kramar vi våra hbtq-vänner som håller hakan högt. De är bland de modigaste människorna som finns.

Oskar M Wiik
Ordförande