Har din förening ett event på gång?
Här finner du regler för bokning och hur du bokar puben för ditt event!

Följande regler gäller för bokning av SöderS Pub

Observera att en bokningsförfrågan måste bekräftas av bokningsansvarige för SöderS Pub. Beslut om bokningsförfrågan tas av SöderS Pubs styrelse.

  • Det går inte att boka puben för slutet sällskap under pubens ordinarie öppettider.
  • Det går ej att boka SöderS Pub senare än kl. 01:00.
  • Oaktsamt bruk av inventarier är ej tillåtet och uppkommen skada skall ersättas. Oaktsamt bruk, trasiga och borttappade inventarier ska ersättas till nypris.
  • Barpersonalen förbehålls rätten att stänga baren tidigare än överenskommet om gästerna anses för berusade eller annat problem förekommer. 
  • Efter att baren har stängts ska lokalerna vara utrymda inom 30 minuter. 
  • Lokalen och baren ska återställas till bra skick. Detta görs genom att pubens städschema och bordskarta efterföljs för att återställa lokalen. Städschema och bordskarta finnes i städförrådet vid SöderS Personalkök. Innan ansvariga lämnar lokalen skall städningen godkännas av serveringsansvarig i puben. 
  • Två till fyra personer, beroende på eventets storlek, ska vara nykterhetsansvariga och namnges till SöderS Pub senast tre arbetsdagar innan eventet.
  • Event som sker i puben får inte marknadsföras via föreningens eller SöderS kanaler innan bokningen godkänts från SöderS Pub. Undantag är marknadsföring för "save-the-date" som ej uppger att evenemanget äger rum i SöderS Pub. 

Om någon av ovanstående regler inte följs så kommer den anordnande föreningen att debiteras med en avgift på 1000 kronor.

Observera även att:

  • Rökning endast sker utomhus på markerade platser. 
  • Alkohol får ej förtäras vid studieplatserna, vi önskar att alla hjälper till med att detta efterföljs.