11 april 2019

Det här är första steget du tar för att bli studentrepresentant!

Vi anordnar ett introduktionstillfälle per vecka, ett möte som varar i ungefär en halvtimme, där vi går igenom central information för ditt uppdrag som kommande studentrepresentant.

Som studentrepresentant vakar du över innehållet i din och dina medstudenters utbildning. Du sitter på möten med de som bestämmer hur undervisningen ska gå till, bland annat vad som ska rymmas i kurser och program och vilken litteratur som ska användas i utbildningen.

Föranmälan till introduktionen sker till höger.
Det är självklart gratis, och du behöver inte någon förberedelse.

Datum:

11 april 2019

Tid:

15:00 - 15:30

Plats:

Skeppet

Pris:

Gratis