20/12 - Introduktion för studentrepresentanter

Välkommen till introduktion för studentrepresentanter!

Som studentrepresentant vakar du över innehållet i din och dina medstudenters utbildning. Du sitter på möten med de som bestämmer hur undervisningen ska gå till, bland annat vad som ska rymmas i kurser och program och vilken litteratur som ska användas i utbildningen.

Detta är ett tillfälle där du får all relevant information till hur du arbetar som studentrepresentant, ledd av SöderS studentombud.
Inga förkunskaper krävs, du behöver bara anmäla din närvaro.
Om du är medlem i SöderS betalar kåren dig arvode om 100kr/timme plus förberedelsearvode på 100 kr (2 mötestimmar = 300 kr totalt). Uppdraget som studentrepresentant innebär cirka 2 timmars arbete i månaden.

Vi ser fram emot ha dig som studentrepresentant!

Datum:

20 december 2019

Tid:

11:00-11:30

Plats:

Skeppet, i F-huset plan 5 (SöderS kårlokaler)

Pris:

Gratis