Studentfrukost | Free breakfast for student union members

- OBS! Notera gärna att datumet har ändrats -

När november är som gråast och första snön har redan fallit - då står SöderS och SMUF redo! Vi ser till att du startar veckan på allra bästa sätt. Hur undrar du? Jo med studentfrukost!

26 november anordnar SMUF - Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening för första gången Miljövetardagen! En arbetsmarknadsdag som samlar det allra bästa inom miljö- och utvecklingsområdet. Under hela dagen får du möjlighet att möta spännande utställare och lyssna på intressanta föredrag som inspirerar och uppmärksammar hållbarhetsfrågor. Läs mer om allt spännande som händer: https://www.facebook.com/events/678660835950707/

Missa heller inte bli kompis med SMUF Södertörn här på Facebook så hjälper de dig att hålla koll på allt arbete de gör för att göra Södertörn desto grönare!

VEM? Gratis studentfrukost för alla kårmedlemmar, glöm inte att du behöver visa upp ditt kårkort. För dig som inte är medlem ännu, frukta icke! Du kommer kunna bli medlem och få svar på medlemsfrågor på plats.
VAR? Evenemanget äger rum i SöderS kårlokal, F-huset, plan 5.

Ingen föranmälan krävs.
_____________________________________
- N.B. Please make note that the date has changed -

When November is gray and the first snow has fallen - SöderS and SMUF are here for you! We'll make sure that you start of the week in the best possible way. How you might wonder? With a student breakfast of course!

November 26th SMUF - Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening are for the first time arranging Miljövetardagen! An exhibition with the best in the area of environment and development. During the day you'll be able to meet with exciting exhibitors and interesting lectures that inspires and pay attention to sustainability. Reed more about everything exciting that going on: https://www.facebook.com/events/678660835950707/

Don't miss out on adding SMUF Södertörn here on Facebook to keep track on everything they do to make Södertörn even more green!

WHO? Free student breakfast for all members of the student union. Don’t forget to show your membership card. Not a member yet? No worries, you will be able to register as a member and ask questions about you membership.
WHERE? The event will be held at the Student Union, F-house, floor 5.

No pre-registration is required.

Datum:

25 november 2019

Tid:

09:00-11:00

Plats:

SöderS kårlokal (F-huset, plan 5)

Pris:

Gratis