Zoom-fika med SöderS

Välkommen på Zoom-fika med SöderS där du har möjlighet att ställa frågor till om oss och din studietid, eller bara mingla om du skulle vilja det. Anslut dig med en kopp kaffe eller te och ställ din fråga antingen via video eller chatt.

Välkommen att ställ dina frågor om till exempel:
- Kårmedlemskap
- Mecenatkortet
- Studentboende
- Utbildningskvalitet
- Aktiviteter och event på campus
- Hur du engagerar dig i SöderS

I denna zoom-fika kommer du att få träffa SöderS koordinator Isatou Keitta.

Länk: https://sh-se.zoom.us/j/69695840501
__________
EN: Welcome to Zoom-fika with SöderS where you have the opportunity to ask questions about us and your study time, or just mingle if you would like. Join in with a cup of coffee or tea and ask your question either via video or chat.

Welcome to ask questions regarding for example:
- Union membership
- Mecenat card
- Student housing
- Education quality
- Activities and events on Campus
- How to be involved in SöderS

In this zoom-fika you will meet SöderS coordinator Isatou Keitta.

Link: https://sh-se.zoom.us/j/69695840501

Datum:

6 april 2021

Tid:

12:30-13:30

Plats:

https://sh-se.zoom.us/j/69695840501

Pris:

Gratis