Kahootkväll - Dagen innan CSN

Vi alla längtar efter att CSN ska trilla in på kontot och för ge er chansen att dryga ut studentkassan arrangerar vi en Kahoot!-tävling där du som kårmedlem kan vinna ett presentkort på Arom Kaffe & Deli och en snygg termos sponsrat av vår samarbetspartner Akavia!

Akavia är förbundet för dig som valt den akademiska vägen. Förbundet bildades av Jusek och Civilekonomerna 2020 och samlar idag 130 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Under studietiden är medlemskapet kostnadsfritt för att du ska få ett ännu bättre stöd i mötet med framtidens arbetsmarknad. Bli medlem på https://www.akavia.se/.

Det du behöver göra för att medverka på Kahoot!-tävlingen är följande:
1. Bli medlem på SöderS och Akavia, om du redan inte är det.
2. Ansluta dig till Kahoot!-tävlingen, med eller utan video, och svara på frågorna så gott det går.

Zoom-rummet öppnas kl. 17:00 och vi kör igång kl. 17:05, så anslut dig i tid. Vinsten kommer att postas hem till vinnaren.

Länk till eventet: https://sh-se.zoom.us/j/69198275940

Eventet är öppet för alla studenter men för att vinna priset behöver du vara medlem i SöderS och Akavia. Detta kommer att kontrolleras i efterhand. Vinsten går till andra plats per automatik om första vinnaren inte har medlemskap.
__________
EN: We all long for the payday and to give you the chance to stretch out the student budget we're arranging a Kahoot! contest where you as a student union member can win a gift card at Arom Kaffe & Deli and a nice thermos sponsored by our partner Akavia!

Akavia is the association for you who have chosen the academic path. The association was formed in 2020 by Jusek and Civilekonomerna and brings together 130,000 economists, lawyers, social scientists, IT academics, human resources scientists and communicators. During the study period, the membership is free of charge so that you will receive even better support in the encounter with the labor market of the future. Become a member at https://www.akavia.se/.

What you need to do to participate in the Kahoot! competition is following:
1. Become a member of SöderS and Akavia, if you are not already.
2. Join the Kahoot! competition, with or without video, and answer the questions as best you can.

The zoom room opens at 17:00 and we start at. 17:05, so join in on time. The prize will be sent home to the winner.

Link to the event: https://sh-se.zoom.us/j/69198275940

The event is open to all students, but to win the prize you need to be a member of SöderS and Akavia. This will be checked afterwards. The prize goes to second place automatically if the first winner does not have membership.

This event will be held in Swedish.

Datum:

22 april 2021

Tid:

17:00-18:30

Plats:

https://sh-se.zoom.us/j/69198275940

Pris:

Gratis