Extrainsatt årsmöte

Alla SöderS medlemmar välkomnas till extrainsatt årsmöte!

Extrainsatta årsmötet utlyses på grund av behov av fyllnadsval i valberedningen.

Datum: 8 februari
Tid: 16:00
Plats: Zoom (så länge restriktionerna försvårar att ses fysiskt)

Föredragningslista
1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
3 Fastställande av föredragningslista
4 Fråga om årsmötets beslutsförhet
5 Val av mötesledare
6 Val av mötessekreterare
7 Val av mötesjusterare tillika rösträknare
8 Tillsättning av valberedning
9 Inkomna propositioner och motioner
10 Mötet avslutas

Datum:

8 februari 2022

Tid:

16:00

Plats:

Zoom
Länk skickas via mail till alla anmäla innan årsmötet

Pris:

Gratis