Samverkansforum #1

Samverkansforum är ett tillfälle för alla kåranslutna föreningar på Södertörns högskola att träffas, utbyta information, erfarenheter och inspireras av varandra. SöderS är också på plats för att lyssna och ge information.

Datum:

14 september 2022

Tid:

15:00-17:00

Plats:

Kårens konferensrum, F-huset, plan 5

Pris:

Gratis