Fika with SöderS

Together with ESN Södertörn SöderS invites you to fika! The target group is both national and international students and will ask us questions such as: Do you want to be on the board of ESN Södertörn? Do you want to join ESN Södertörn's board? Do you want to join in organizing something for other students? What kind of activities would you like to participate in? Registration is required! Maximum 40 participants.

Date: September 7th 2022
Time: 3 - 4:30 PM
Place: Facklan, SöderS (F-huset, plan 5)

/

Tillsammans med vår utbytesverksamhet ESN Södertörn bjuder SöderS på fika! Målgruppen är såväl nationella som internationella studenter och vil kommer att ställa oss frågor som: Vill du vara med i ESN Södertörns styrelse? Vill du vara med och arrangera något för andra studenter? Vilken typ av aktiviteter skulle du vilja delta i? Anmälan krävs! Max 40 deltagare.

Datum: 7 september 2022
Tid: Klockan 15:00 - 16:30
Plats: Facklan, SöderS (F-huset, plan 5)

Ett samarbete mellan ESN Södertörn och SöderS med stöd av SSSRSF

Datum:

7 september 2022

Tid:

15.00 - 16.30

Plats:

Facklan, SöderS (F5, Södertörns högskola)
Alfred Nobels allé 9

Stad:

Campus Flemingsberg

Pris:

Gratis