Praktikant till gruppen för utveckling och lärande vid UD:s personalenhet vt 2022

Praktikant till gruppen för utveckling och lärande vid UD:s personalenhet vt 2022
Är du intresserad av att arbeta med utbildningsfrågor i en internationell miljö med hela världen i fokus?

De på UD:s grupp för utveckling och lärande ansvarar för seminarier och utbildningar för hemmastationerad-
och utlandsstationerad personal (cirka 2 500 medarbetare). De ansvarar för ett brett utbud av UD:s kompetensutvecklingskurser med ett stort antal kurser och längre utbildningsprogram; ekonomi, säkerhet, diplomatprogrammet och mycket annat.
De söker dig som är intresserad av pedagogik, utbildning och lärande med fokus på digitala lösningar.

Uppgifter under praktiken
Som praktikant på gruppen kommer du att aktivt delta i utförandet av olika utbildningar och program som erbjuds utlandsstationerade diplomater, UD-anställda i Stockholm och lokalanställda. Du kommer också att få insyn i, och lära dig hur arbetet i gruppen för utveckling och lärande går till.
Under din praktik kommer du således att få en bra inblick i UD:s verksamhet och i synnerhet hur arbetet med kompetensutveckling inom hela utrikesförvaltningen fungerar. Om du har kunskap om olika digitala
verktyg kommer du också att få delta i arbetet med att utveckla våra distansutbildningar både på svenska och engelska.

Din bakgrund och kompetens
Är du intresserad av människor, pedagogik, lärande och utveckling är det här platsen för dig. Är du dessutom intresserad av hur detta kan kombineras med digital teknik så tveka inte utan sök! Har du studerat pedagogik, HR eller motsvarande samt har goda kunskaper i svenska och engelska så är du
välkommen med din ansökan.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av en pågående utbildning som leder till
examen. Ansökan som baseras på enstaka fristående praktikkurser som inte ingår i något program som leder till examen accepteras inte.
Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver syftet med praktiken samt varför du vill göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker att praktiken ingår i din utbildning. Fördelning av praktikplatserna görs efter intervju.
För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).
Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.
För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.
För mer information om Utrikesdepartementet, se www.ud.se.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om praktiken, kontakta Irene Katzman på telefon 08-405 5566.
Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m m framgår (motsv) senast
den 13 oktober 2021. Ansök via deras rekryteringsverktyg.

Pris:

Gratis