Praktisera på FN!

FN-representationen i New York erbjuder praktiktjänstgöring under vårterminen 2022.
(Bevis på fullt vaccinations-skydd mot Covid-19 är en förutsättning för praktik inom utrikesförvaltningen. Om ny reseavrådan utfärdas av UD under rekryteringsperiodens gång avbryts rekryteringen)

Vid FN-representationen arbetar ett 30-tal personer. Representationens uppgift är att representera Sverige, förhandla för och bevaka svenska intressen i FN och FN­organisationerna i New York, i den lokala EU-samordningen samt i kontakterna med andra FN-representationer i bland annat politiska och ekonomisk-sociala frågor.

Det dagliga arbetet består till stor del av att bevaka de många mötena i till exempel generalförsamlingen och dess olika utskott samt därtill knutna EU­samordningsmöten. Med anledning av COVID-restriktioner äger många möten rum på virtuella plattformar.

Din bakgrund och kompetens
FN-representationen söker studenter med god analytisk förmåga och en fallenhet för att uttrycka sig i tal och skrift och med följande kvalifikationer: Studier på motsvarande C- eller D-nivå inom relevant samhällsvetenskapligt ämne, t.ex. juridik, nationalekonomi, statskunskap, mänskliga rättigher eller freds- och konfliktkunskap. Erfarenhet av utlandsvistelse och förmåga att anpassa sig till nya miljöer är önskvärd. Svenska och engelska är arbetsspråk. Mycket god skriftlig språkbehandling i dessa språk är ett krav.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier. För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik i utrikesförvaltningen - Regeringen.se

Sökande praktikant måste ha en huvudman, normalt universitet/högskola. Praktik erbjuds inte för att skaffa sig praktisk erfarenhet efter avlagd examen. Praktiken ar oavlönad.

Ansökan skall innehålla personligt brev på svenska, CV, 2 referenser med kontaktinformation, samt de betyg/intyg som åberopas. Aven intyg från institutionen att praktiken ingår som poänggivande del i studierna - alternativt - har relevans for studierna skall bifogas.

Ansökan skall sändas via e-post med alla dokument bifogade i en enda sammanhållen bilaga.

Email: inga-lena.bengtsson@gov.se

Sista dag för ansökan om praktik till VT 2022 är fredag 15 oktober 2021. Ansökningarna måste vara FN-representationen tillhanda senast 12.00 Eastern Standard Time.

Pris:

Gratis