SöderS Årsmöte Höstsammanträdet 2020

Nu är det dags för SöderS Årsmöte - Höstsammanträdet 2020!
Som medlem i SöderS kallas du härmed att delta vid SöderS höstsammanträde.

SöderS - Södertörns högskolas studentkår representerar alla Södertörns högskolas studenter. Vi arbetar för en högkvalitativ och rättssäker utbildning, ett levande campus och en hållbar och transparent studentrörelse. Årsmötet är din möjlighet som kårmedlem att fatta beslut om organisationens verksamhet och om vilka som ska företräda den. Vid årets höstsammanträde kommer vi bland annat att välja styrelseledamöter för fyllnadsval samt behandla inkomna motioner och propositioner.

Hur vill du att SöderS ska utvecklas? Lägg en motion till styrelsen med ditt förslag! Motioner skickas till ordforande@soders.nu. Sista dag att skicka in är 30 november 2020.

Anmälan är obligatorisk för att delta i årsmötet. För att vi ska ha möjlighet att kontrollera kårmedlemskap samt säkerställa att minst fyra institutioner är representerade enligt SöderS stadgar uppskattar vi om ni anmäler er i god tid innan årsmötet äger rum. Anmälan kommer däremot vara öppen fram tills att årsmötet börjar.

I och med rådande omständigheter kommer sammanträdet att ske digitalt via plattformen Zoom. Länk till mötet kommer skickas ut till samtliga anmälda cirka tio minuter innan mötet börjar till den e-post du uppger i anmälan. Behöver du hjälp är du varmt välkommen att höra av dig till SöderS koordinator Isatou Keitta så hjälper vi till, se kontaktuppgifter här.
______________
This event will be held in Swedish.

Datum:

7 december 2020

Tid:

16:00-18:00

Plats:

Digitalt via Zoom. Länk skickas ut till samtliga anmälda cirka 10 minuter inför årsmötet.

Pris:

Gratis