SöderS Årsmöte - Vårsammanträde 2022

SöderS styrelse kallar till vårsammanträde. Alla SöderS medlemmar är välkomna.

(Information in English below)

Vid vårsammanträdet tas beslut rörande det kommande verksamhetsåret. Vid vårsammanträdet ska beslut om verksamhetsplan, ekonomiska ramar och organisationsplan antas. Vid vårsammanträdet ska val till förtroendeuppdrag genomföras. Vårsammanträdet ska äga rum i maj varje år efter beslut av styrelsen.

Anmäl din närvaro via knappen "Köp biljett" till höger!

Dagordning och möteshandlingar hittar du här på hemsidan i NewS-inlägget Vårsammanträde 2022: https://www.soders.nu/news/v%C3%A5rsammantr%C3%A4de-2022

Söder's board invites to the annual spring meeting. All SöderS members are welcome.

At the spring meeting, a decision is made regarding the coming financial year. At the spring meeting, a decision on the business plan, financial framework and organizational plan shall be adopted. At the spring meeting, elections for positions of elected representatives will be conducted. The spring meeting will take place in May each year following a decision by the board.

Register through the link to the right: "Köp biljett" and register with your firstname, surname and email. Or contact us through info@soders.nu.

Agenda and meeting documents can be found here on the website in the NewS post "Vårsammanträde 2022" (Spring Meeting 2022): https://www.soders.nu/news/v%C3%A5rsammantr%C3%A4de-2022

Datum:

23 maj 2022

Tid:

15:00

Plats:

Vårsammanträde 2022
Svarta lådan (MB313)

Pris:

Gratis