SöderS Årsmöte Vårsammanträdet 2021

Det är snart dag för SöderS Årsmöte - Vårsammanträdet 2021!
Som medlem i SöderS är du kallad att delta vid SöderS vårsammanträde.

Mejl har skickats ut till samtliga medlemmar med bifogad kallelse.

SöderS - Södertörns högskolas studentkår representerar alla Södertörns högskolas studenter. Årsmötet är din möjlighet som kårmedlem att vara med och besluta om vilka frågor organisationen ska arbeta med samt vilka som ska företräda den. Vid årets vårsammanträde kommer vi bland annat välja in styrelsen för kommande verksamhetsår.

Hur vill du att SöderS ska utvecklas? Lägg en motion till styrelsen med ditt förslag! Motioner skickas till ordforande@soders.nu. Mall för motion hittar du i kallelsen som skickats ut till alla medlemmar. Sista dag att skicka in är 13 maj 2021.

Är du intresserad av att sitta i SöderS styrelse, eller vill du veta mer om respektive uppdrag? Mer info om uppdragen och om hur du kandiderar hittar du under fliken "Om oss" > "Lediga uppdrag". Kandidera innan 9/5!

Anmälan är obligatorisk för att delta i årsmötet. För att vi ska ha möjlighet att kontrollera kårmedlemskap samt säkerställa att minst fyra institutioner är representerade enligt SöderS stadgar uppskattar vi om ni anmäler er i god tid innan årsmötet äger rum.

I och med rådande omständigheter kommer sammanträdet att ske digitalt via plattformen Zoom. Länk till mötet kommer skickas ut till samtliga anmälda cirka tio minuter innan mötet börjar till den e-post du uppger i anmälan. Behöver du hjälp med att att ansluta till mötet är du varmt välkommen att höra av dig till SöderS koordinator Isatou Keitta.
__________
This event will be held in Swedish.

Datum:

20 maj 2021

Tid:

15:00

Plats:

Länk skickas ut ca 10 minuter inför årsmötet till den e-post du uppger i anmälan.

Pris:

Gratis