SöderS söker valberedare

Ta chansen att få erfarenheten som valberedning för SöderS - Södertörns högskolas studentkår och få aktivitetspoäng och meriter på ditt CV! SöderS söker just nu en (1) person till SöderS valberedning.

Du behöver ingen förkunskap, men det är meriterande med utbildning inom rekrytering, tidigare erfarenhet av att agera valberedning och ett professionellt förhållningssätt.

Valberedningens arbetsbeskrivning
Valberedningens uppgift är att bereda val till styrelse och verksamhetsrevisor för årsmötet. Det åligger valberedningen att lägga förslag på ordförande, vice ordförande(n), antalet styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningen ska sprida information om uppdragens innebörd, ansvar och omfattning till kandidater och medlemmar. Valberedningen ska bestå av tre personer som inom sig utser en sammankallande.

I uppdraget kommer valberedningen att få stöd från SöderS kansli med marknadsföring och andra eventuella frågor längs vägen.
Läs mer om valberedningens uppdrag i SöderS stadgar: https://www.soders.nu/om-oss/styrdokument

Ansökan
Tillsättning sker löpande så skicka ditt CV och kort motivering så snart som möjligt till ordforande@soders.nu
Frågor om uppdraget? Kontakta SöderS ordförande Jakob Amnér via jakob.amner@soders.nu

Pris:

Gratis