SÖFRE: Extrainsatt stämma

Södertörns Förenade Ekonomer, SÖFRE, är Södertörns högskolas största studentförening med cirka 1300 medlemmar i början av 2018. SÖFRE är en kåransluten studentförening till SöderS - Södertörns högskolas studentkår
_________
SÖFRES STYRELSE KALLAR TILL EXTRAINSATT FÖRENINGSSTÄMMA!

Den 18 november kl. 15:00 kommer Södertörns Förenade Ekonomers extrainsatta föreningsstämma att äga rum digitalt för första gången!

På den extrainsatta föreningsstämman väljs styrelsen för verksamhetsåret 2021 in.

Alla inkomna motioner och propositioner kommer även att behandlas under den extrainsatta föreningsstämman.

ANMÄLAN
För att delta på den extrainsatta föreningsstämman måste du anmäla dig.
Anmälan sker via: https://www.sofre.se/anmalan-extrainsatt-foreningsstamma-2020/

HÅLLTIDER
Nominering: Senast söndagen 1 november, kl. 23:59
Ansökan: Senast fredagen 6 november, kl. 23:59
Motions- och propositionsstopp: Senast onsdag 11 november
Extrainsatt föreningsstämma: Onsdag 18 november, kl. 15:00 över Zoom

Datum:

18 november 2020

Tid:

15:00

Pris:

Gratis