SÖFRES STYRELSE KALLAR TILL EXTRAINSATT FÖRENINGSSTÄMMA

Den 10 november klockan 15:00 kommer Södertörns Förenade Ekonomers extrainsatta föreningsstämma äga rum i sal MA636. På den extrainsatta föreningsstämman väljs styrelsen för verksamhetsåret 2022 in. Alla inkomna motioner och propositioner kommer även att behandlas under den extrainsatta föreningsstämman.

Vänlig hälsning,
SÖFREs Styrelse 2021

Datum:

10 november 2021

Tid:

15:00

Plats:

MA363

Pris:

Gratis