Samverkansforum #3 - Jämlik rekrytering, hur gör vi?

SöderS välkomnar alla aktiva i kåranslutna föreningar och verksamheter till Samverkansforum #3 HT20 med fokus på jämlik rekrytering tillsammans med Karol Vieker!

Vi vill alla att de allra bästa engagerar sig i våra verksamheter, men hur ser vi till att våra rekryteringsprocesser inte (o)medvetet utesluter vissa individer och grupper? Välkommen till en föreläsning om hur du kan rekrytera på ett sätt som främjar mångfald och motverkar diskriminering!

Föreläsare: Karol Vieker, Equality and Diversity Manager på Handelshögskolan
Med närmare 15 års erfarenhet av jämlikhets- och mångfaldsfrågor kopplade till arbetslivet och utbildningsområdet, brinner Karol för mänskliga rättigheter och inkludering. Hon har tidigare även arbetat på Landstinget i Uppsala län och Riksförbundet för HBTQ-personers rättigheter (RFSL).

Innan föreläsningen kommer vi att köra en kortare må-runda samt en lägesrapport om vad som händer i kåren och högskolan.

Samverkansforum samlar alla föreningar och verksamheter under samma tak i syfte att ha en kontinuerlig dialog, utbyta erfarenheter, köra workshops, diskutera utmaningar och ge tips i allt som har med föreningsliv.

Samverkansforum kommer att hållas digitalt via Zoom. Länk och lösenord kommer skickas till alla föreningar och verksamheter i dagarna innan mötet.
För frågor om Samverkansforum och föreningsverksamhet, kontakta SöderS vice ordförande Adam Maquard på adam.maquard@soders.nu. Har du önskemål kring vad du vill ska tas upp på Samverkansforum är du varmt välkommen att höra av dig.
__________
This event will be held in Swedish.

Datum:

9 december 2020

Tid:

16:00-17:30

Plats:

Zoomlänk och lösenord kommer mejlas ut till samtliga föreningar inför eventet.

Pris:

Gratis