Samverkansforum

Samverkansforum är ett tillfälle för alla föreningar som är anslutna till SöderS att träffs, smida laner och få inspiration av varandra.

Nu är det dags för sista samverkansforum för terminen och vi kommer bland annat att prata om inspark, terminstart, verksamhetsredovisning och föreningsekonomi.

Datum:

1 juni 2022

Tid:

15:00-16:00

Plats:

Facklan (kårlokalen plan 5 f-huset)

Pris:

Gratis