Studentfrukost | Free breakfast for student union members 2

Hör ni det? Hör ni ekandet långt nere i plånboken?
Vi vet att det kan kosta lite extra såhär i början av terminen med ny kurslitteratur, anteckningsblock, pennor och post-its. Ja, ni vet ju hur det är.

Men SöderS finns här för er. Det gäller även när det kommer till att hjälpa till och fylla det ekande tomrummet i plånboken. Vi bjuder därför in alla kårmedlemmar till terminens första ordinarie studentfrukost!

- Missa inte att du som kårmedlem blir bjuden på frukost varje månad, dagen innan CSN trillar in på kontot!

VEM? Gratis studentfrukost för alla kårmedlemmar, glöm inte att du behöver visa upp ditt kårkort. För dig som inte är medlem ännu, frukta icke! Du kommer kunna bli medlem och få svar på medlemsfrågor på plats.
VAR? Evenemanget äger rum i SöderS kårlokal, F-huset, plan 5.

Ingen föranmälan krävs.
____________________________________
Can you hear it? Can you hear the echo deep down in your wallet? We know that it might be a little extra expensive at the beginning of the semester with everything that you need for your studies. You know how it is.

But SöderS is here for you. That also applies when it comes to helping to fill in the void in your wallet. That is why we invites all union members to this semesters ordinary student breakfast!

- Don't forget that as a union member you get a free breakfast every month, the day before CSN arrives!

WHO? Free student breakfast for all members of the student union. Don’t forget to show your membership card. Not a member yet? No worries, you will be able to register as a member and ask questions about you membership.
WHERE? The event will be held at the Student Union, F-house, floor 5.

No pre-registration is required.

Datum:

24 september 2019

Tid:

09:00-11:00

Plats:

SöderS kårlokal (F-huset, plan 5)

Stad:

Huddinge

Pris:

Gratis