Studentfrukost Terminsstartsveckan

SöderS bjuder alla studenter på fruskot varje dag under första veckan på terminen!

Vi kommer ha med oss studentföreningar och partners från näringslivet och det går så klart att bli medlem!

Datum:

29 augusti 2022

Tid:

9:00-11:00

Plats:

Kårlokalen (F-Huset, plan 5)

Stad:

Huddine

Pris:

Gratis