Terminsstart VT21

SöderS - Södertörns högskolas studentkår välkomnar dig som är ny eller tidigare student vid Södertörns högskola att joina oss för Terminsstart VT21!

På grund av rådande omständigheter och rekommendationerna från högskolan arbetar SöderS kansli på distans och våra lokaler och kårexpedition är stängda. Men vi finns alltid här för dig för att svara på frågor och ge stöd under din studietid, ni är alltid välkomna att kontakta oss via telefon och mejl.

Samtliga aktiviteter under terminsstart kommer ske på distans. Vi hoppas att ni joinar oss så peppar vi inför terminsstart tillsammans!

Följ oss gärna på sociala medier och håll dig uppdaterad via vår hemsida där samlar studentnyttig information och uppdaterar dig om vad som händer inom studentlivet på Södertörns högskola.
SöderS - Södertörns högskolas studentkår @ Facebook
soders.nu @ Instagram
sodersnu @ Twitter

SCHEMA FÖR TERMINSSTARTSVECKAN
Måndag 18/1
kl. 10:00-12:00: Presentation av SöderS verksamhet, följt av en Q/A via vår Instagram.
kl. 14:00-15:00: Välkommen på Zoom-fika med SöderS där du har möjlighet att ställa frågor till om oss och din studietid, eller bara mingla om du skulle vilja det. Anslut dig med en kopp kaffe eller te och ställ din fråga antingen via video eller chatt.
Länk: https://sh-se.zoom.us/j/68762005287

Tisdag 19/1
kl. 09:00-16:00 Amanda från styrelsen delar med sig av sina bästa tips för dig som är student eller vill engagera dig i kåren!
kl. 17:00-18:00 Kahoot-tävling tillsammans med vår partner Akavia! Ingen föranmälan krävs. Allt du behöver göra är att ansluta dig, med eller utan video, och svara på frågorna så gott det går! Vinn presentkort på Espresso House och en snygg termos, sponsrad av Akavia. Priserna postas hem till dig.
Länk: https://sh-se.zoom.us/j/63931337190

Onsdag 20/1
kl. 13:00-15:00 Information om SöderS medlemsförmåner. Ställ dina frågor om kårmedlemskapet via vår Instagram.

Torsdag 21/1
kl. 10:00-12:00 Presentation av SöderS partners via vår Instagram.
kl. 17:00-18:00 Kahoot-tävling tillsammans med vår partner Akademikerförbundet SSR. Ingen föranmälan krävs. Allt du behöver göra är att ansluta dig, med eller utan video, och svara på frågorna så gott det går! Vinn presentkort på Pressbyrån som postas hem till dig.
Länk: https://sh-se.zoom.us/j/64921301401

Fredag 22/1
kl. 10:00-12:00 Presentation av SöderS partners via vår Instagram.
Tävling: Håll utkik i våra sociala medier för att få chansen att vinna ett kårmedlemskap för VT21!
__________
SöderS - the student union of Södertörn University welcomes you to join us at the first week of the semester of spring 2021 (VT21)!

Due to todays circumstances and the recommendations from the University, the union's staff are working at a distance and our premises and help desk are closed. But we're always here for you to answer your questions and support you during your time at the University. You're always welcome to contact us via phone or email.

All activities during the first week of the semester will be at a distance. We hope you'll join us to celebrate the first week of the semester together!

Follow us on social medias and keep yourself updated via our website where we gather a lot of information for students and update you regarding the student life at Södertörn University.
SöderS - Södertörns högskolas studentkår @ Facebook
soders.nu @ Instagram
sodersnu @ Twitter

SCHEDULE FOR THE FIRST WEEK OF THE SEMESTER
Monday 18 January
10am-12am: Presentation of SöderS, followed by a Q/A via our Instagram.
2pm-3pm: Welcome to join us for a Zoom-fika where you will have the opportunity to ask questions regarding your time at Södertörn University, or just mingle if you would like! Join us with a cup of coffee or tea and ask your questions via video our chat. This event will be held in Swedish but you are more than welcome to ask questions in English.
Link: https://sh-se.zoom.us/j/68762005287

Tuesday 19 January
9am-4pm Amanda from the board will share her best tips for you as a student and for you who would like to get involved in the student union! Via our Instagram account.
5pm-6pm Kahoot-contest together with our partner Akavia! No pre-registration required. All you need is to join in, with our without camera, and answer the questions as best you can! Win a gift card at Espresso House and a fancy thermos, sponsored by Akavia. The awards will be sent home to you. This event will be held in Swedish.
Link: https://sh-se.zoom.us/j/63931337190

Wednesday 20 January
1pm-3pm Information about the union membership. Ask your questions via our Instagram account.

Thursday 21 January
10am-12am Presentation of our partners via our Instagram.
5pm-6pm Kahoot-contest together with our partner Akademikerförbundet SSR. No pre-registration required. All you need is to join in, with our without camera, and answer the questions as best you can! Win a gift card from Pressbyrån that will be sent home to you. This event will be held in Swedish.
Link: https://sh-se.zoom.us/j/64921301401

Friday 22 January
10am-12am Presentation of our partners via our Instagram.
Contest: Keep yourself updated via our social medias to get the chance to win a union membership for the semester of spring 2021.

Datum:

22 januari 2021

Tid:

09:00-17:00

Stad:

Samtliga aktiviteter kommer ske digitalt, se länkar i schemat. / All activities will be arranged digitally, view links in the schedule.

Pris:

Gratis