Vi vill veta vad du tycker!

SöderS vill veta vad Södertörns högskolas studenter tycker om oss! Varför är du medlem eller varför är du inte det?

SöderS kommer att stå utanför biblioteket och be alla som går förbi att svara på några snabba frågor. Allt för att vi ska bli bättre, utveckla vårt arbete och vara den kår som ni studenter vill att vi ska var!

SöderS wants to know what Södertörn University students think of us! Why are you a member or why are you not?

SöderS will stand outside the library and ask everyone who passes by to answer some quick questions. All for us to get better, develop our work and be the student union that you students want us to be!

Datum:

24 mars 2022

Tid:

10:00-12:30

Plats:

Utanför biblioteket
Södertörns högskola, Flemingsberg

Pris:

Gratis