Där forskarutbildning diskuteras ska forskarstudenter representeras. Bli medlem i SöderS

Tillsammans skapar vi en stark forskarutbildning vid Södertörns högskola.

Doktorandrådet är en fristående organisering under SöderS som arbetar för att säkerställa doktorandernas närvaro och påverkan i beslut som fattas på Södertörns högskola.

SöderS arbetar tillsammans med Doktorandrådet för att säkerställa representationen i de råd, nämnder och styrelser som fattar beslut rörande doktorandutbildningarna vid högskolan. Det är även SöderS kårfullmäktige som utser doktorandernas representant i Södertörns högskolas styrelse.